Zgłoś udział (rejestracja)

Rejestracja dla wszystkich uczestników konferencji PTI 2015 (z referatami i bez) 
dostępna jest pod adresem:

http://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=456