Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej 2017