Rada Programowa

Skład Rady Programowej:

 • Przewodnicząca Rady Programowej - dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • Przewodnicząca Rady Programowej - dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. Fabio Babiloni (Sapienza University of Rome, Włochy)
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Włodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Akira Imada (Brest State Technical University, Białoruś)
 • Prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. dr hab. Magdalena Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Prof. dr hab. Edward Urbańczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Dorota Witkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. prof. US Tomasz Bernat (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. prof. UW Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. prof. US Andrzej Potemkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. prof. US Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
 • Dr hab. Mariusz Doszyń (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. Sławomir Kalinowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Dr hab. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Dr inż. Anna Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr Giovanni Vecchiato (Sapienza University of Rome, Włochy)