Rada Programowa

Skład Rady Programowej:

 • Przewodniczący Rady Programowej - prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska)
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. Leszek A. Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Macquarie University Sydney)
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Antoni Nowakowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Witold T. Bielecki (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
 • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. prof. US Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Jan Zych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr inż. Eryk Głodziński (Politechnika Warszawska)
 • dr inż. Marek Hołyński (Instytut Maszyn Matematycznych)
 • dr inż. Wacław Iszkowski (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Tomasz M. Komorowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Karol Kuczera (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Karolina Muszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Tomasz Parys (Uniwersytet Warszawski)
 • dr inż. Adam Sokołowski (Politechnika Częstochowska)
 • dr Witold Staniszkis (Rodan System)