Publikacje i Prezentacje

Dla Autorów SMI 2012

Celem SMI jest prezentacja prac badawczych młodych pracowników nauki i praktyki, a także rozwiązań metodologicznych w zakresie następujących sekcji:

  • Internet i multimedia - systemy i technologie - prof. dr hab. Antoni Wiliński (Lider Sekcji)
  • Zarządzanie projektami informatycznymi i efektywność IT - prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Lider Sekcji), dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Lider Sekcji)
  • Zarządzanie projektami europejskimi - prof. Michael Klotz (Lider Sekcji), dr hab. Jakub Swacha (Lider Sekcji)
  • Symulacja komputerowa i analiza danych - dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Lider Sekcji), dr hab. prof. US Kesra Nermend (Lider Sekcji)
  • Zastosowania sztucznej inteligencji - prof. dr hab. Dorota Witkowska (Lider Sekcji)
  • Modelowanie i symulacja w technice - prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak (Lider Sekcji)
  • Zarządzanie wiedzą - prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Lider Sekcji)

   Współpracujemy z czasopismami:

   Wszystkie wyżej wymienione czasopisma przyjmują artykuły tylko w języku angielskim. Każde z wymienionych czasopism wymaga uzyskania co najmniej dwóch pozytywnych recenzji. Procedury recenzji i szczegółowe warunki znajdują się na stronach czasopism.

   Istnieje również możliwość zgłoszenia na SMI artykułów w języku polskim, które (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) będą opublikowane w monografii naukowej.

   Zgłoszenia na SMI 2012

    

   W celu przesłania zgłoszenia abstraktu należało wykonać dwa kroki:

   1. Zalogować się w systemie (patrz rysunek poniżej).

    Logowanie

    2. Wybrać link Zgłaszanie abstraktu (patrz rysunek poniżej).

    AbstractSubmit

    W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: sejmik@smi.org.pl.

    3. Po akceptacji abstraktu w systemie (po zalogowaniu) pojawi się link do formularza umożliwiającego przesłanie pełnego tekstu.

    Zgłoszenia SMI 2012

     

    Termin rejestracji minął.

    Osoby zainteresowane udziałem w konferencji SMI 2012 prosimy o kontakt mailowy: sejmik@smi.org.pl.

     

    Wykłady inauguracyjne SMI 2012

     

    1. Wykład inauguracyjny (PL): „Integracja metod ilościowych w systemach zarządzania” – prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński) opowiedział o narzędziu informatycznym integrującym kilkanaście wielokryterialnych metod wspomagania decyzji i możliwościach zastosowania tego rozwiązania zarówno w praktyce jak i w pracy naukowej.
    2. The inaugural lecture (ENG): “How can we compare intelligence of two machines?”  – Professor Akira Imada (Brest State Technical University, Belarus) – była to niejako kontynuacja zeszłorocznego wystąpienia prof. Imady z sesji panelowej poświęconej sztucznej inteligencji. Autor opisał wykład w następujących słowach: “Previously, we overviewed some formal definitions of machine intelligence exploiting Turing machine, which was rather theoretical. This time we explore the same topic from a more practical way to compare intelligence of two machines.”.

    Sesja: Projekty europejskie

     

    Prowadzenie: dr hab. Jakub Swacha (University of Szczecin) 
    Sesja składała się z prezentacji związanych z bardzo ciekawymi projektami:

    1. Anna Worach (Collegium Balticum Szczecin), Mateja Geder (Slovenia): „Improvement of Business Process Management in Higher Education institutions (HEI-UP)”. HEI-UP to międzynarodowy projekt poświęcony zarządzaniu procesami w szkolnictwie wyższym. Przedstawiana prezentacja zawierała wyniki badań realizowanych na polskich i zagranicznych uczelniach (strona projektu: .
    2. Susanne Marx (Stralsund University of Applied Sciences, Stralsund, Germany): “Dissemination in European projects - Marketing as usual? Experiences from the projects Baltic Museums 2.0/2.0 Plus “;
    3. Dr Ingolf Sulk (Stralsund University of Applied Sciences, Stralsund, Germany): “Communications Management as a Critical Success Factor for the Management of a European Project”;

    Panel Młodych Informatyków SMI 2012

     

    Panel Młodych Informatyków "Young for IT Science"

    Wykład wprowadzający: Młody naukowiec w świecie - prof. Pasquale Policastro (Uniwersytet Szczeciński) {15 min.}

    Prezentacja: Innowacyjne podejście do nauki programowania. W trakcie tego wydarzenia 3 uczniów z Zespołu Szkół w Kołobrzegu, pod kierunkiem nauczyciela Norberta Frańczuka, pokało możliwości Lego Mindstorm i Arduino. Więcej na stronie: http://www.smi.org.pl/newsmi/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=139&lang=pl.

    Cześć konferencji poświęcona wystąpieniom "młodych informatyków" składała się także z kilkunastu prezentacji tez rozpraw doktorskich i aktywności studenckiej. Oto lista prelegentów i tematy ich wystąpień:

    • Nalepa Jakub (Politechnika Śląska): Równoległy algorytm memetyczny dla rozwiązywania problemu trasowania pojazdów z oknami czasowymi
    • Hoffmann Tomasz (Politechnika Poznańska): Właściwa oraz skierowana arytmetyka przedziałowa w rozwiązywaniu równania Poisssona
    • Gołąb Rafał, Madej Łukasz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie): Opracowanie wydajnego frameworku do metody automatów komórkowych z wykorzystaniem obliczeń równoległych i rozproszonych
    • Saganowski Stanisław, Bródka Piotr, Kazienko Przemysław (Politechnika Wrocławska): Wpływ miar centralności na wykrywanie ewolucji grup
    • Klasa Tomasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): Nowa metoda doboru schematu monitorowania bezpieczeństwa informacji
    • Królikowski Tomasz (Politechnika Koszalińska): Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa
    • Szyjewski Grzegorz (Uniwersytet Szczeciński): Organizacja uwierzytelniania w masowej obsłudze transakcji internetowych
    • Kulpa Artur (Uniwersytet Szczeciński): Metoda oceny efektywności serwisu internetowego
    • Grzesiak Mateusz (Uniwersytet Szczeciński): Ocena przydatności wybranych modeli optymalizacyjnych do racjonalizacji wyboru miejsc poboru wody w regionie
    • Zdziebko Tomasz (Uniwersytet Szczeciński): Odkrywanie preferencji użytkowników na potrzeby systemów rekomendacyjnych w handlu elektronicznym
    • Komorowski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński): Wielokryterialna ocena usług e-learningowych w szkołach wyższych - założenia metodyczne
    • Łatuszyńska Anna (Uniwersytet Szczeciński): Metoda konstruowania miary agregatowej z wykorzystaniem arytmetyki przyrostów
    • Serwa Aleksandra, Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński): Potencjał e-learningu mobilnego w kształceniu akademickim

     

    Refaraty SMI 2012

     

    Control and Cybernetics

    1. Dariusz Frejlichowski: An algorithm for 3D object representation based projections and the UNL-Fourier transform
    2. Forczmański Paweł: Combinations of Low-level Descriptors in Shape Recognition Focused on Low-dimensional Representation
    3. Borawski Mariusz: Non-photorealistic rendering with the use of short segments of straight lines in a vector space of increments
    4. Dwornicka Renata, Dominik Ireneusz: Construction and controlling of the gripper for medical devices driven by shape memory alloy actuators
    5. Michał Korpusik, Michał Grabowski: Metrics and similarities in continuous-nominal data analysis
    6. M. Borysiewicz, A. Wawrzynczak, P. Kopka: BAYESIAN-BASED METHODS FOR THE ESTIMATION OF THE UNKNOWN MODEL’S PARAMETERS IN THE CASE OF THE LOCALIZATION OF THE ATMOSPHERIC CONTAMINATION SOURCE
    7. Aleksander Wawer, Radosław Nielek, Jan Mielniczuk: Predicting Political Support from Web Media Content
    8. Michał Twardochleb, Tomasz Król, Paweł Włoch, Bartosz Kuka: Effectiveness of hybrid optimization methods in solving test problems and practical issues
    9. Chyl Sławomir, Kolev Mikhail: MATHEMATICAL BASES OF SPACE DELIMITATION
    10. Jarosław Rudy: Performance and overhead analysis in runtime code modification
    11. Pawiński Grzegorz, Sapiecha Krzysztof: Cost-effient project management based on critical chain method with partial availability of resources

    Sesja: Zarządzanie Projektami Informatycznymi

    Program sesji

    1. Wprowadzenie do panelu  (prof. Z. Szyjewski)
    2. Podejścia do zarzadzania przedsięwzięciami informatycznymi
     1. podejścia do zarządzania projektami oparte na kapsule dojrzałości (prof. C. Orłowski – Politechnika Gdańska))
     2. Zarządzanie projektami zgodne z PMI(Wojciech Dymowski, PMP, MSP Practitioner, Dyrektor Zarządzający PMI Poland Chapter Oddział Poznań)
     3. Zarządzanie projektami oparte na agentach – środowisko implementacji kapsuły dojrzałości  (dr inż. Artur Ziółkowski Politechnika Gdańska)
    3. Prezentacje główne
     1. Dobór technologii informatycznych do zarządzania projektem - środowisko projektu i jego zmiany  (incydenty, problemy - MBS Axapta Microsoft, rejestracja incydentów, problemów -Service Manager HP, zarządzanie projektem - Rational Team Concert IBM (prof. Cezary Orłowski – Politechnika Gdańska)
     2. Zarządzanie zakresem projektu - od początku, do końca. (Wojciech Dymowski, PMP, MSP Practitioner Dyrektor Zarządzający PMI Poland Chapter Oddział Poznań)
     3. Analiza dojrzałości dostawcy - środowisko organizacji wsparcia informatycznego i jego ewolucja zgodna z ITIL (dr inż. Tomasz Sitek – Politechnika Gdańska)
    4. Cost-effient project management based on critical chain method with partial availability of resources (Pawiński Grzegorz, Sapiecha Krzysztof - Politechnika Świętokrzyska)
    5. The structure of knowledge resources supporting a model of IT technologies architecture (mgr inż. Tomasz Deręgowski - Axciom)
    6. Dyskusja

    Sesja: Symulacja Komputerowa i Analiza Danych

    Poprawiony: 17 września 2012

    Sesja „Symulacja komputerowa i analiza danych” - prowadzenie: dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)

    • Andrzej Jardzioch, Jędrzej Jaskowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): Information flow in e-Production systems
    • Michał Twardochleb, Tomasz Król, Paweł Włoch, Bartosz Kuka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): Effectiveness of hybrid optimization methods in solving test problems and practical issues
    • Michał Korpusik, Michał Grabowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Metrics and similarities in continuous-nominal data analysis
    • Mikhail Kolev, Adam Korpusik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Numerical modelling of CTL precursor and effector’s role in viral infection
    • Sławomir Chyl, Mikhail Kolev (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Mathematical bases of space delimitation
    • Dariusz Jakóbczak (Politechnika Koszalińska): Data Modeling using Different Functions in the Method of Hurwitz-Radon Matrices
    • Waleed A. Arhema AL-Elaiwe, Nashaat  Jaisam Mohammod (Technical College of Management-Baghdad), Nazar  Mostafa J. ALsarraf (University of Baghdad), Ammar Shihab (University of Szczecin): Compare some Data Mining Algorithms by use Simulated Data
    • Mieczysław Borysiewicz, Anna Wawrzyńczak, Piotr Kopka (Narodowe Centrum Badań Jądrowych): Bayesian-based methods for the estimation of the unknown model’s parameters in the case of the localization of the atmospheric contamination source

     

    Sesja: Internet i Multimedia - Systemy i technologie

    Poprawiony: 19 września 2012

    Sesja "Internet i Multimedia - Systemy i technologie" - prowadzenie: prof. dr hab. Antoni Wiliński

     • Czapiewski Piotr (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): "Standardy usług internetowych a integracja ze środowiskami obliczeń naukowych i inżynierskich"
     • Forczmański Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): "Combinations of Low-level Descriptors in Shape Recognition Focused on Low-dimensional Representation"
     • Borawski Mariusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): "Non-photorealistic rendering with the use of short segments of straight lines in a vector space of increments"
     • Madej Paweł, Ziółkowski Artur, Orłowski Cezary, Szczygielski Łukasz, Bach Irena, Bzdyra Krzysztof (Politechnika Gdańska): "An agent-based system to support the construction processes and development strategy of competence centers"
     • Ziemba Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): "Ocena jakości serwisów internetowych z wykorzystaniem metod grupowego wspomagania decyzji"
     • Bazyluk Bartosz, Kowalik Michał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): "Eyetracking - wyzwania i możliwości"
     • Mazurowski Łukasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): "Wybrane zagadnienia kompozycji algorytmicznej"
     • Górski Paweł, Wiliński Antoni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie): "Czy ZUS to piramida finansowa? - Aplikacja dla każdego emeryta"
     • Agnieszka Miluniec (Uniwersytet Szczeciński): “Using web multimedia management systems in an international project". Baltic Museums.
       

     Po sesji „Internet i multimedia - systemy i technologie” była możliwość bliższego zapoznania się przez uczestników konferencji z funkcjonalnością urządzenia Eyetracker.

     Sesja: Zastosowania Sztuczej Inteligencji

     Poprawiony: 17 września 2012

     Sesja „Zastosowania sztucznej inteligencji” prof. dr hab. Dorota Witkowska, dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

     • Dwornicka Renata, Dominik Ireneusz: Construction and controlling of the gripper for medical devices driven by shape memory alloy actuators
     • Piotr Artiemjew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): "Review of the Extraction Methods of DNA Microarray Features Based on Central Decision Class Separation vs Rough Set Classifier"
     • Paweł Drozda, Krzysztof Sopyła, Przemysław Górecki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): "PicRank - System for Creating Ranked Images Datasets"
     • Przemysław Górecki, Krzysztof Sopyła, Paweł Drozda (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): "Different SVM Kernels for Bag of Visual Words"
     • Barbara Wąsikowska,  Fatimah Furaiji: "Applications of rough set theory  in identification of   male and female purchase preferences"
     • Kesra Nermend, Yasen Rajihy: "Comparative Study of Independent Component Analysis Approaches"
     • Salam Al-Augby, Sebastian Majewski, Kesra Nermend: "Media and price creation in Abu Dhabi ecurity exchange"

     Sesja: Zarządzanie Wiedzą

     Poprawiony: 12 września 2012

     Sesja: „Zarządzanie wiedzą” – prowadzenie: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski

     Program sesji zarządzanie wiedzą.

     1.

     Tomasz Boiński

     Politechnika Gdańska

     Extendable Safety and Security Ontology

     2.

     Monika Biskupska, Wioleta Borysewicz

     Instytut Maszyn Matematycznych

     Object classification in document management system

     3.

     Jakub Siwiec, D. Zwierzchowski

     Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

     Zastosowanie SAS Software Order 99JLDN dla analizy struktury treści 47 tomów polskojęzycznego wydawnictwa Studia i Materiały PSZW

     4.

     Michał Statkiewicz

     Politechnika Koszalińska

     Specyfikacja wymagań systemu informacyjnego do pomiaru modułowych efektów kształcenia

     5.

     Hashim Fawzi Dabbas Al- IBADI, Bilal.J.Salih Al-Qasi, Ammar.Shihab

     University of Szczecin

     Dialectical relationship between The business strategy and information systems for achieving  Sustainable Competitive

     6.

     Bilal.J.Salih Al-Qasi, Ammar.Shihab

     University of Szczecin

     Evaluate services quality throughout the knowledge process and the customer relationship management

     7.

     Graul Cezary, Siwiec Jakub.

     Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

     Zastosowanie narzędzi text miningu dla wspomagania automatycznego generowania streszczeń.

     8.

     Michał Statkiewicz

     Politechnika Koszalińska

      

     Warsztat: Bezpieczeństwo IT - technologia warstwy ósmej

      

     prowadzenie mgr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński)

     Na tym warsztacie zostały zaprezentowane możliwości nowoczesnych urządzeń klasy UTM (Unified Threat Management) i ich zastosowanie w zabezpieczeniu ruchu sieciowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podczas warsztatu uczestnicy mieli do dyspozycji 5 urządzeń oraz możliwość samodzielnej pracy na tych urządzeniach.

     Ilość uczestników ograniczona do 10-12 osób.

     Wymagania w zakresie wiedzy:

     • podstawy działania sieci komputerowych,
     • podstawy systemów operacyjnych.

     Wymagania sprzętowe:

     • Własny laptop (konfiguracja dowolna, umożliwiająca pracę na interfejsie sieciowym RJ45),

     Zapisy na warsztaty zostały uruchomione na tydzień przed konferencją.

     Warsztat: Wprowadzenie do programowania urządzeń mobilnych z systemem Android

     Prowadzenie: dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)

     Celem warsztatu było zapoznanie się z podstawami programowania urządzeń mobilnych z systemem Android. Zaprezentowane zostały warsztaty programisty, podstawowe cechy i elementy aplikacji oraz dostęp do głównych funkcji charakterystycznych dla urządzeń mobilnych.  Omówione zostały: tworzenie zarówno natywnych aplikacji pisanych w języku Java oraz aplikacji wieloplatformowych pisanych w HTML5/Javascript z wykorzystaniem PhoneGap. Warsztat kierowany był do osób, które znają podstawy programowania, w szczególności aplikacji desktopowych w Javie i/lub aplikacji internetowych z wykorzystaniem Javascript. Nie było wymagane doświadczenie w programowaniu urządzeń mobilnych ani posiadanie urządzenia z systemem Android.

     Wymagania sprzętowe:

     • w miarę szybki współczesny laptop
     • minimum 2GB RAM
     • zalecany dostęp do Internetu

     Wymagania programowe:

      

      Innowacje w nauce programowania SMI 2012

      Poprawiony: 16 września 2012

      Sobotni Panel Młodych Informatyków uświetnili między innymi przedstawiciele Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu (pod przewodnictwem nauczyciela przedmiotów informatycznych Norberta Frańczuka), którzy zaprezentują temat:Innowacyjne podejście do nauki programowania. W trakcie tego wydarzenia 3 uczniów pokazało możliwości Lego Mindstorm i Arduino (fot. poniżej).

      Nauka programowania wśród młodych ludzi może być bardziej efektywna przez wzbogacenie jej o elementy robotyki. Dzięki temu efekt działania programu jest widoczny w świecie rzeczywistym poprzez ruch czy inną akcję robota lub układu elektronicznego. Dodatkowo chęć osiągnięcia celu w postaci konkretnego działania układu sprawia, że osoby uczące się znacznie szybciej i z większą dociekliwością uczą się konkretnego języka programowania. Nie bez znaczenia jest też podniesienie kultury technicznej.

      TERMIN: Sobota, 22.09.2012, godz. 9:15Hotel Amber Baltic w Międzyzdrojach.

       

      Zdjęcia pochodzą ze stron: https://picasaweb.google.com/117535918950948614617/Robotyka i https://picasaweb.google.com/117535918950948614617/Technikum

      Więcej zdjęć:
      https://picasaweb.google.com/117535918950948614617/Robotyka
      https://picasaweb.google.com/117535918950948614617/Technikum