Publikacje i Prezentacje

Informacje dla autorów SMI 2010      

Publikacja w  Control and Cybernetics

Poniżej znajdują się informacje wstępne dotyczące publikacji w kwartalniku Control and Cybernetics wydawanym przez System Research Institute Polish Academy of Sciences.

Informacje wstępne:

 • artykuły należy zgłaszać w terminie przewidzianym harmonogramem (zgłoszenie do 28 lutego, pełny tekst do 15 kwietnia 2010)
 • min. 10 stron A4 w języku angielskim,
 • artykuł powinien zostać przygotowany w standardzie LaTeX,
 • każdy tekst będzie recenzowany anonimowo (wysłany do recenzentów bez nazwisk autora/autorów)
 • trzy pozytywne recenzje kwalifikują tekst do publikacji,
 • nazwiska recenzentów nie będą jawne,
 • wyniki recenzji zostaną przekazane autorowi/autorom.

Publikacja w czasopiśmie e-Informatica szczegóły na stronie: http://www.e-informatyka.pl/wiki/e-Informatica.
 

Publikacja w monografii naukowej lub zeszytach naukowych: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.

Pozytywnie zrecenzowane artykuły zostaną opublikowane jako (co najmniej jedna pozytywna recenzja):

1. rozdziały w monografiach naukowych (referat w języku polskim lub angielskim). Ważne informacje znajdują się w rozporządzeniu Ministra, którego kopia znajduje się tutaj.

Autorów zgłaszających rozdziały do monografii naukowych prosimy o przygotowanie tekstu wg poniższych wytycznych:

 • ilość stron: 20-24 A4 (minimum 1 arkusz wydawniczy tj. ok. 40 000 znaków) dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki (w tym nauk ekonomicznych).
 • ilość stron: 10-12 A4 (minimum pół arkusza wydawniczego tj. ok. 20 000 znaków) dla dla nauk ścisłych i technicznych, nauk biologicznych, nauk farmaceutycznych, nauk leśnych, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk o Ziemi, nauk o zdrowiu, nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych.
 • format: Microsoft Word /*.doc/ lub RTF
 • formatowanie: w tym dokumencie
 • szablon: szablonPL, szablonENG

2. lub w Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.

Autorów zgłaszających referaty prosimy o przygotowanie tekstu wg poniższych wytycznych:

Istniała możliwość zgłoszenia więcej niż jednego referatu/rozdziału monografii.

O przyjęciu tekstu do publikacji decydował recenzent i redaktor naukowy monografii/zeszytu naukowego.