Publikacje i Prezentacje

Informacje dla autorów SMI 2009      

 

Zgłoszone referaty naukowe, które uzyskały pozytywną recenzje, zostały opublikowane w suplemencie Polish Journal of Environmental Studies, lista A (Filadelfijska) Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 października 2005 r (10 pkt.).

Wszystkie referaty publikowane w ramach konferencji Sejmik Młodych Informatyków w suplemencie Polish Journal of Environmental Studies przeszły takie same procedury jak referaty wydawane w czasopiśmie regularnym. Każdy referat był oceniany przez trzech Recenzentów z różnych ośrodków naukowych. Minimum dwie pozytywne recenzje były podstawą do publikacji tekstu. Lista recenzentów była każdorazowo załączana do publikacji (druga strona suplementu) i także publikowana na stronach internetowych www.smi.org.pl (są to członkowie Komitetu Programowego SMI). Treść recenzji i nazwiska Recenzentów nie są jawne. Po zakończonym procesie recenzji przesyłamy Autorom decyzje Recenzentów oraz uwagi i warunki publikacji referatów. 

Autorzy referatów dla SMI 2009 byli proszeni o sformatowanie tekstu wg poniższych wytycznych:

 • ilość stron: 8 - 10 A4. Artykuły krótsze będą klasyfikowane jako komunikaty (Short Communication).
 • format: Microsoft Word (wersję polską i angielską referatu należy przesłać w jednym pliku w formacie DOC)
 • marginesy: lewy, prawy, góra, dół - 2,5 cm
 • odstępy między wierszami (interlinia) - 1,5 wiersza
 • czcionka: Times New Roman, 12 pkt
 • odwołania do literatury w tekście w nawiasach kwadratowych (np. [1]), ponumerowany spis literatury na końcu referatu,
 • każda pozycja literatury musi mieć odwołanie w tekście,
 • po abstrakcie należy podać 2 do 5 słów kluczowych (w języku angielskim), 
 • na pierwszej stronie w lewym górnym rogu należy podać imię i nazwisko autora oraz podstawowe informacje o autorze (autorach) - w języku angielskim
 • ze względu na ograniczenia edytorskie Wydawnictwa dopuszczalne są maksymalnie 2 obiekty graficzne (obrazy lub tabele) w jednym referacie, dlatego prosimy o ewentualny opis słowny elementów graficznych i tabel. W przypadku konieczności zamieszczenia więcej niż 2 obrazów prosimy o umieszczenie kilku obrazów w jednym obiekcie (rysunku).
 • przykładowy szablon referatu znajduje się tutaj (szablon.doc)
 • referaty będą drukowane w odcieniach szarości (czarno-biały),dlatego należy odpowiednio dostosować wszystkie obiekty graficzne i odwołania do nich w tekście.

Szczegóły dotyczące przygotowania referatu znajdują się na stronie: www.pjoes.com .

 

Program SMI 2009      

(ostatnia aktualizacja: 28-08-2009, godz. 10:32)

Niedziela (6. wrzesień 2009)

   16:00 - Rejestracja uczestników SMI 2009

   17:00 - Oficjalne otwarcie SMI 2009

   17:20 – 18:00 - Wykład inauguracyjny: Interoperacyjność systemów informatycznych w ujęciu rządowym - dr inż. G. Bliźniuk (Instytut Systemów Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa)

   20:00 - 1:00 Bankiet - (pokaz + degustacja wina)

 

Poniedziałek (7 wrzesień 2009)

   7:30 - 9:00 Śniadanie

   9:00 – 11:00 Panel merytoryczny – „Problemy zarządzania projektami informatycznymi”
                      – prowadzenie: prof. dr hab. Z. Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)

   11:00 – 13:00 Panel młodych – prowadzenie: dr hab. W. Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)

   13:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

   15:00 – 18:00 Sesja plakatowa – wybrane referaty

   16:00 – 17:30 "Bogowie kultury zespołów projektowych" – prowadzenie: prof. Aneta Zelek

   17:30 – 19:30 Warsztaty Oracle - "System informatyczny dla firmy w sektorze handlu detalicznego - studium przypadku" - prowadzenie: Violetta Sosnowska i Marek Jurec 

   19:30 – 24:00 Kolacja

 

Wtorek (8 wrzesień 2009)

   9:00 – 10:30 Panel dyskusyjny: Strategie projektowania systemów informatycznych Orzechowski Remigiusz, Tarasiewicz Andrzej

   11:00 – 12:30 Panel dyskusyjny: Ryzyko w przedsięwzięciach informatycznych - prowadzenie: prof. dr hab. A. Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

 

Warsztaty

Sobota (5. wrzesień 2009) – (udział w warsztatach jest opcjonalny i wiąże się z wniesieniem dodatkowej opłaty*)

   - Warsztat: Agenci programowi, systemy agentowe i zastosowania - prowadzenie: Maria Ganzha i Marcin Paprzycki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, część I (od godz. 15:30 do 19:00)

 
Niedziela (6 wrzesień 2009)

   - Warsztat: HP – Gra Symulacyjna HP High Performance F1 ITSM Simulation - prowadzenie: Adam Osytek (HP Polska) - od godz. 8:45 do 15:45

   - Warsztat: Agenci programowi, systemy agentowe i zastosowania - prowadzenie: Maria Ganzha i Marcin Paprzycki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, część II (od godz. 9:00 do 14:00)