Publikacje i Prezentacje

Dla Autorów SMI 2014

Celem SMI jest prezentacja prac badawczych młodych pracowników nauki i praktyki, a także rozwiązań metodologicznych. W trakcie samej konferencji uczestnicy prezentowali swoje prace w formie pitch session, w trakcie której każda prezentująca osoba dysponuowała 10 minutami na zainteresowanie publiczności swoją działalnością naukową.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Sejmiku konieczne było zgłoszenie streszczenia. Streszczenie nie mogło przekraczać 500 słów. Zgłoszenia streszczeń należało dokonywać przy pomocy systemu EasyChair:https://easychair.org/conferences/?conf=smi2014

Osoby zainteresowane publikacją pełnej wersji artykułu mogły za pomocą systemu EasyChair zgłosić także swoje artykuły, przy czym termin nadsyłania tych artykułów to 16.11.2014. Zgłoszone artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje, zostały publikowane jako rozdział w monografii naukowej (anglojęzycznej) - 5 pkt. Monografia zostanie wydana w serii Zeszytów Rady Naukowej PTI

Zgłaszane artykuły musiały spełniać następujące warunki:

  • długość tekstu musi przekraczać pół arkusza wydawniczego,
  • powinny być napisane w języku angielskim,
  • powinny być zapisane w formacie MS Word
  • szablon: szablon w wersji .dotx

Arkusz wydawniczy to:

  • 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami), lub
  • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub
  • 3000 cm2 powierzchni ilustracji (np. wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów).