Program

,

 

KKiO

CMEE

SMI

Czwartek 17.09.2015

11.00 - 12.30

Warsztat:
Inżynieria wymagań a nowatorskie metody tworzenia oprogramowania

ODWOŁANY

Warsztat:
Programowanie równoległe architektur masywnie wielordzeniowych Intel MIC (cz. 1)
s. Kalman

Warsztat (eng): 
Techniki neurobiologii poznawczej
w eksperymentach ekonomicznych

s. Strauss
12.30 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 14.30

Warsztat (eng): 
How to Write and Use the Ontology Requirements Specification

ODWOŁANY

Warsztat: 
Programowanie równoległe architektur masywnie wielordzeniowych Intel MIC (cz. 2)
s. Kalman
Warsztat: 
Ekonomia eksperymentalna – Rozwiązania IT dla edukacji i nauki
s. Strauss

 

KKiO

IwZ

CMEE

SMI

 

15.30 - 16.30

Uroczyste otwarcie konferencji
Prowadzenie: Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
Wystąpienia: Prezesa PTI prof. dr hab. inż. Mariana Nogi, Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz przewodniczących Komitetów Programowych konferencji KKIO, IwZ, SMI, CMEE

s. Casino

 

16.30 - 17.00

Wykład zaproszony IwZ: Po drugiej strony mocy, czyli ciemna strona informatyki
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska
s. Casino

 
17.00 - 17.15 Przerwa kawowa  

17.15 - 17.45

Wykład zaproszony KKIO: What it takes to build and support a large public service
dr Wojtek Kozaczyński, Microsoft
s. Casino

Prowadzi:
prof. dr hab. Leszek Maciaszek

Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

17.45 - 18.15

Wykład zaproszony CMEE: How brain thinks and manages itself?
dr hab. Andrzej Potemkowski, Uniwersytet Szczeciński
s. Casino

18.15 - 18.35

Informacja o projekcie: WCAG 2.0: promocja dobrych praktyk programistycznych
dr Tomasz M. Komorowski, Izba Rzeczoznawców, Polskie Towarzystwo Informatyczne
s. Casino

 

 

20.00 -

Bankiet
s. Chopin

 

 

Piątek 18.09.2015

7.00 - 9.00

Śniadanie

 

9.00 - 9.30

Wykład zaproszony CMEE: Cognitive neuroscience for the evaluation of commercial advertisings and the user experience in retail
dr Patrizia Cherubino, Sapienza University of Rome
s. Casino

Prowadzi:
prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Politechnika Poznańska

9.30 - 10.00

Wykład zaproszony IwZ: Informatyka w polskich firmach
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
s. Casino

10.00 - 10.30

Wykład zaproszony IwZ: HP: miejsce spotkań biznesu, trendów IT I talentów
Sebastian Pawlak, HP Chief Technologist & PreSales Manager
s. Casino

10.30 - 11.15

Wykład zaproszony KKIO: Is best software engineering performed by software engineers? A perspective from the (real) industry
Prof. Juan Llorens, University Carlos III Madrid / The REUSE Company
s. Casino

11.15 - 11.30

Przerwa kawowa

 

11.30 - 13.30

Sesja naukowa
KKIO 1

Prowadzi:
prof. dr hab. Zbigniew Huzar

Politechnika Wrocławska
s. Kalman

Panel dyskusyjny: Zarządzanie i informatyka
Prowadzenie: prof. Z. Szyjewski US,
z udziałem: prof. J. Kisielnickiego PW, prof. I. Hejduk SGH, dr W.Staniszkisa Rodan Systems, prof. D. Zarzeckiego US.

s. Casino

 

13.30 - 14.30

Obiad

 

14.30 - 16.30

Sesja naukowa
KKIO 2

Prowadzi:
dr hab. Piotr Kosiuczenko

Wojskowa Akademia Techniczna
s. Casino

Sesja naukowa
IwZ 1

Prowadzi:
prof. dr hab. Zbigniew Binderman

PWSZ Gorzów Wielkopolski
s. Lehar

Sesja naukowa
CMEE 1

s. Kalman

Sesja SMI 1
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
s. Strauss

Posiedzenie Rady Naukowej PTI
s. Offenbach

16.30 - 16.45

Sesja plakatowa
KKIO

Prowadzi:
dr inż. Bogumiła Hnatowska

Politechnika Wrocławska
s. Casino

(do 17.15)

Przerwa kawowa

16.45 - 18.45

Sesja naukowa
IwZ 2

Prowadzi:
dr hab. prof. US Jakub Swacha

Uniwersytet Szczeciński
s. Lehar

Sesja naukowa
CMEE 2

s. Offenbach

Panel Młodych Naukowców IT
s. Kalman

(od 17.15)

 Panel dyskusyjny: Od pomysłu do przemysłu - badania i praktyka inżynierii oprogramowania
s. Casino

Posiedzenie Zarządu Głównego PTI
s. Strauss

(od 16:30
do ok. 18.35)

Posiedzenie Komitetów Programowych
s. Strauss

(od 18.30 do 19.30)

 

20.00 -

Kolacja, Turniej bowlingowy o puchar prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego PTI
bar, tor bowlingowy

 

 

 

Sobota 19.09.2015

 

7.00 - 9.00

Śniadanie

 

9.00 - 9.45

Wykład zaproszony KKIO: Development and Evolution of Variant-Rich Software Ecosystems
Prof. Klaus Schmid, University of Hildesheim
s. Casino

Prowadzi:
prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Posiedzenie Zarządu Głównego PTI
s. Strauss

(od 9:30
do ok. 14.30)

9.45 - 10.30

Wykład zaproszony CMEE: Błąd koniunkcji oraz implikatury skalarne (Conjunction fallacy and scalar implicatures)
dr hab. Maciej Witek, Uniwersytet Szczeciński
s. Casino

10.30 - 11.00

Dyskusje przy kawie

11.00 - 13.00

Sesja naukowa
KKIO 3

Prowadzi:
dr hab. Lech Madeyski

Politechnika Wrocławska
s. Casino

Sesja naukowa
IwZ 3

Prowadzi:
prof. dr hab. Bolesław Borkowski

Uniwersytet Warszawski, SGGW
s. Lehar

Sesja naukowa
CMEE 3

s. Offenbach

Warsztat PMI
cz.1
s. Kalman

13.00 - 13.15

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze wystąpienia, zakończenie konferencji
s. Casino

13.15 - 14.00

Obiad

14.00 - 15.30  

Warsztat PMI
cz.2
s. Kalman

 

 

KKIO 2015 Szczegóły programu

Sesja naukowa 1: Software Management

 • (EN) Łukasz Stilger and Marek Majchrzak. Experience Report: Introducing Kanban into an Automotive Software Project
 • (EN) Aneta Poniszewska-Marańda and Rafał Włodarski. Adapting Scrum Method to Academic Settings
 • (EN) Mariusz Postół. Agile Management of Research Projects in the Contract Context
 • (EN) Krzysztof Wnuk and Emilia Mendes. The Project Management Perspective on Software Value: a Literature Review
 • (PL) Dawid Karabin i Ziemowit Nowak. AngularJS vs. Ember.js - analiza wydajności frameworków dla aplikacji webowych typu SPA

Sesja naukowa 2: Software Modelling and Quality

 • (EN) Małgorzata Sadowska and Zbigniew Huzar. Towards Creating Complete Business Process Models
 • (EN) Bogumiła Hnatkowska. Towards Automatic Sumo to UML Translation
 • (EN) Dariusz Gall and Anita Walkowiak. PIM-PSM Pattern-Aware Transformations 
 • (EN) Stanisław Jarząbek and Kuldeep Kumar. Weak Separation of Tightly Coupled Concerns with Generic Program Representation
 • (PL) Rafał Wojszczyk. Weryfikacja poprawności implementacji struktury wzorców projektowych w oparciu o model referencyjny

Sesja naukowa 3: Software Practice and Quality

 • (EN) Sławomir Samolej and Tomasz Rogalski. Experimental Real-Time Arinc 653 Based Pitch Angle Control Application
 • (EN) Rakesh Rana, Miroslaw Staron and Christian Berger. Improving Dependability of Embedded Software Systems using Fault Bypass Modeling
 • (PL) Lech Tuzinkiewicz i Emilia Zakrawacz. Model jakości danych: definicja i pomiary
 • (PL) Bożena Śmiałkowska. Metoda oceny użyteczności i funkcjonalności hurtowni danych
 • (PL) Lucjan Pelc. Praktyczne wykorzystanie parametryzowanych rozmytych sieci Petriego

Sesja plakatowa

 • (EN) Jarosław Wojciechowski. From Academic Project to Production Software based on Java Web-tier CMS Application
 • (PL) Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik. Metodyka zarządzania ryzykiem w cyklu rozwojowym systemu informatycznego
 • (PL) Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik. Metodyka zarządzania ryzykiem w cyklu eksploatacyjnym systemu informatycznego
 • (PL) Jakub Swacha. Gamifikacja w nauczaniu programowania: przesłanki i dostępne rozwiązania
 • (EN) Tomasz Straszak. Automating acceptance testing with ReDSeT tool support
 • (EN) Kamil Rybiński. Specifying domain knowledge for purposes of code generation
 • (PL) Norbert Jarzębowski. Zautomatyzowana metoda przenoszenia systemów zastanych do nowych technologii

SMI 2015 Szczegóły programu

Sesja SMI 1

Wykład zaproszony: Kluczowe zmiany algorytmów wyszukiwarek internetowych w latach 2012-2015
Maciej Woźniak, Agencja Whites

Wykład zaproszony: UniCloud 1.0 czyli sztuka budowy funkcjonalnej chmury
Piotr Niemcewicz, Unizeto Technologies S.A.

Wykład zaproszony: Procesy wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Krzysztof Kozakowski, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Panel Młodych Naukowców IT

 • (PL)Wojciech Sałabun. Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych
 • (PL)Adam Żywotko. Dychotomiczna klasyfikacja komponentów elektronicznych z wykorzystaniem algorytmu dopasowywania wzorca
 • (PL)Anna Śniegula. Rola grafiki komputerowej w prowadzeniu bloga modowego
 • (PL)Daniel Biczysko. Obecność łódzkich uczelni wyższych w Internecie
 • (PL)Michał Błaszczyk. Internet jako narzędzie demokracji bezpośredniej
 • (PL)Michał Nowicki. Nowe metody wspomagania nawigacji osób wykorzystujące zasoby urządzeń mobilnych typu tablet lub smartfon
 • (PL)Milan Popović. Zapobieganie nadużyciom faktoringowym przy wykorzystaniu systemu informatycznego
 • (PL)Olga Sobolewska. Personalizacja w szkoleniach e-learningowych
 • (PL)Wojciech Grzelak. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej przy użyciu technologii Business Intelligence
 • (PL)Marcin Pietrzykowski. Zastosowanie metody mini-modeli opartej na hipersześcianie w procesie modelowania danych wielowymiarowych
 • (PL)Robert Król, Alicja Lalik, Sebastian Szczepański, Agnieszka Szczepańska. Nowoczesne nauczanie programowania. Czy można zastąpić Lego Mindstorm?

CMEE 2015 Szczegóły programu

Sesja naukowa 1: Theoretical and methodological aspects of experimental economics

 • (EN) Danuta Miłaszewicz. Experimental economics - genesis and essence
 • (EN) Mariusz Doszyń, Sebastian Majewski. Is there enough psychology in behavioural economics? Personality types and human propensities
 • (EN) Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska. Waldemar Tarczyński. Investment with the use of fundamental power index - selected approaches
 • (EN) Paweł Ziemba, Jarosław Wątróbski. MCDA method selection problem in experimental economy
 • (EN) Ebrahim Golzar, Hossein Jafari, Mohsen Jafari, Amir Hossein Bakhtiari. Providing a new approach for the calculation of the average internal rate of return

Sesja naukowa 2: Methods and tools of experimental economics

 • (EN) Wojciech Sałabun, Marcin Pietrzykowski. Neural Networks in Economic Problems
 • (EN) Salam Al-Augby, Kesra Nermend, Sebastian Majewski, Agnieszka Majewska. Using vector measure construction method (VMCM) in classification stock market companies
 • (EN) Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski, K.Witkowska. Eye Tracking Based Experimental Evaluation of the Parameters of Online Content Affecting the Web User Behavior
 • (EN) Mohammad Taleghani. Technology Acceptance Model for E-Banking Account Users
 • (EN) Yasen Rajihy, Akeel Alsakaa, Kesra Nermend. ANN Algorithms in Stock Market Forecasting
 • (EN) Kesra Nermend, Mateusz Piwowarski, Ammar Shihab. The Methodology Of Study Website Usability For The Local Government Units

Sesja naukowa 3: Practical issues – case studies

 • (EN) Jacek Cypryjański, Aleksandra Grzesiuk, Edyta Rudawska. The Behavior of inexerienced buyers in buy-it-now online auctions
 • (EN) Agata Wawrzyniak. Barbara Wąsikowska. The Study of Advertising Content with Application of EEG
 • (EN) Mohammad Taleghani , Ataollah Taleghani. The Study of Influencing Factors on Customers’ Decision to Use of Mobile Banking Based on SMS Services
 • (EN) Habib Shabazigigasari, Akram Abbasifar, Maryam Shahbazi Gigasari. Ex-ante Impact Study on the MENARID Vermi-Compost Production Project
 • (EN) Mohammad Kalmarzi Moghadam ,Davood Hadifar. A Multi-agent System to improve E-health
 • (EN) Mohammad soleimani , Hossein noori. Optimal Placement of FACTS Device ( UPFC) In a Power System for Enhancement of Power Quality

IwZ 2015 Szczegóły programu

Sesja naukowa 1: Informatyka w usługach edukacyjnych i zarządzaniu organizacją

 • [EN] Aneta Poniszewska-Maranda, Marta Chruściel. Attractiveness of seniors learning  improved by concept of Internet treasure hunt
 • [PL] Andrzej Zajkowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki. Wykorzystanie metody AHP do selekcji wariantów informatyzacji organizacji
 • [PL] Beata Krawczyk-Bryłka. Budowanie zespołu wirtualnego - zasady i wyzwania
 • [PL] Bożena Śmiałkowska. Wspomaganie procesów oceny i wyboru strategii firmy za pomocą adaptacyjnej hurtowni danych
 • [PL] Tomasz Klasa. Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej

Sesja naukowa 2: Informatyka dla przedsiębiorstw

 • [PL] Adam Wasilewski. Integracja systemów informatycznych w ramach farm e-commerce
 • [PL] Eryk Głodziński. Wspomaganie controllingu przedsięwzięć budowlanych systemami informatycznymi – wymagania, stan obecny i perspektywy
 • [PL] Marcin Mastalerz. Koncepcja hybrydowego modelu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa wykorzystująca narzędzia architektury korporacyjnej
 • [PL] Mirosław Smużniak. Charakterystyka strategii logistycznych w e-­handlu w  zastosowanych przez sklepy internetowe z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • [PL] Piotr Modliński. Analiza funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami w MŚP
 • [EN] Przemysław Lech. Risk Factors in Enterprise Systems’ Projects – A Consultants’ Perspective

Sesja naukowa 3: Modele, metody i trendy informatyczne w zarządzaniu

 • [EN] Ireneusz Miciuła, Katarzyna Kazojć. Trends in the e-conomy in the context of channels electronic access enterprises to consumer in virtual space
 • [PL] Grzegorz Szyjewski. Zdalna realizacja usług w Internecie, z uwzględnieniem cech charakteryzujących użytkownika
 • [PL] Monika Łobaziewicz. Standardy architektury  modelu systemu  B2B wspomagającego zarządzanie procesami budowlanymi
 • [PL] Przemysław Polak. Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowymi
 • [PL] Wojciech Sałabun. Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych