Opłaty

Opłaty należy wpłacać na konto

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

NIP: 522-000-20-38

Bank BZ WBK 
65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

 z dopiskiem "[akronim nazwy konferencji] 2015 - imię i nazwisko"

 

Koszty udziału w konferencji:

 • Opcja 1: 615,00 zł (500zł + 23% VAT) - Udział w konferencji wraz z publikacją 
  - wczesna rejestracja, opłata wniesiona do 31 lipca 2015
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, publikację jednego referatu) 
 • Opcja 2: 615,00 zł (500zł + 23% VAT) - Udział w konferencji bez publikacji 
  - wczesna rejestracja, opłata wniesiona do 31 lipca 2015 
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne) 
 • Opcja 3: 246,00 zł (200zł + 23% VAT) - Udział w konferencji studentki/studenta
  - wczesna rejestracja, opłata wniesiona do 31 lipca 2015
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, publikację jednego referatu) 
 • Opcja 4: 984,00 zł (800zł + 23% VAT) - Udział w konferencji bez publikacji 
  - późna rejestracja, opłata wniesiona do 10 września 2015
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne) 
 • Opcja 5: 615,00 zł (500zł + 23% VAT) - Udział w konferencji studentki/studenta 
  - późna rejestracja, opłata wniesiona do 10 września 2015
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, publikację jednego referatu) 
 • Opcja 6: 492,00 zł (400zł + 23% VAT) - Dopłata do publikacji drugiego (kolejnego) artykułu 

 

 Informacje dodatkowe

* kwalifikacja na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej, liczba miejsc ograniczona
Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu. Informacje na temat noclegów znajdują się na stronie Noclegi.
Opłata za osobę towarzyszącą wynosi tyle samo jak za uczestnika konferencji (opcje 1-5).
Częściowy udział (w jednym dniu konferencji) bez publikacji upoważnia do wniesienia opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej