O konferencji

Formuła SMI

Sejmik Młodych Informatyków jest cykliczną konferencją poświęconą nowym technologiom informatycznym. To miejsce spotkań i prezentacji prac badawczych (w zakresie informatyki), młodych pracowników nauki i praktyki.

Sejmik jest prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Koordynatorami paneli są znane osobistości świata nauki i praktyki. Zaplanowane są również wystąpienia w formie referatów zamówionych przez organizatorów. Zakres tematyczny Sejmiku obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać.

W roku 2014 proponowaliśmy całkowicie nową formułę Sejmiku. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali trzech wykładów zaproszonych, które wygłoszone zostały przez uznanych ekspertów z obszaru informatyki w zarządzaniu. Byli to:

 • prof.zw.dr hab.inż. Jerzy Kisielnicki "Informatyka w zarządzaniu"
 • dr inż. Witold Staniszkis "Zarządzanie procesami biznesowymi"
 • prof.zw.dr hab.inż. Ludosław DrelichowskiL "Zastosowanie standardów ERP i systemów logistycznych a elastyczność organizacji"

W drugiej części Sejmiku zaproponowaliśmy pitch session, otwarty panel dla młodych pracowników nauki, w trakcie którego każda zgłoszona osoba dysponowała 10 minutami na pokazanie swoich badań, przedstawienie swoich pomysłów, rozwiązań, problemów. Bezpośrednio po sesji odbyło się głosowanie, w którym wybrano najciekawsze, najbardziej angażujące i intrygujące wystąpienia. Osoby które staną na podium otrzymałyod organizatorów bardzo atrakcyjne nagrody.

Kwalifikacja do udziału w konferencji odbyła się na podstawie selekcji streszczeń. Osoby zainteresowane publikacją pełnego artykułu (rozdział w monografii w języku angielskim w serii Zeszyty Rady Naukowej PTI)  mogły przesłać swoje prace po konferencji. Zgłoszone prace przeszłyprzez regularną procedurę recenzji.

Tematyka konferencji SMI 2014

Autorów referatów prosizono o zgłaszanie prac, które mogłyby inspirować do ciekawych dyskusji z następujących tematów:

    • Zarządzanie projektami informatycznymi
    • Efektywność projektów informatycznych
    • Problemy społeczeństwa informacyjnego
    • Zarządzanie ryzykiem
    • Klasyfikacja i analiza danych
    • Inżynieria systemów informatycznych
    • Technologie internetowe
    • E-biznes, e-commerce
    • E-learning
    • Metody sztucznej inteligencji
    • Grafika komputerowa i multimedia
    • Modelowanie i symulacja komputerowa

      Prace należało przesłać w języku polskim lub angielskim. 

       

      KKIO SCR SMI SPA 2014

      IX edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków - SMI 2014 odbyła się w dniu 24 września 2014 w Poznaniu, na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej (Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej przy ul.Piotrowo 2).

      Razem z SMI odbyły się dwie inne flagowe konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego: XVI edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2014) oraz XXI edycja konferencjiSystemy Czasu Rzeczywistego (SCR 2014). Dodatkowo, wraz z trzema tradycyjnymi PTIO-owskimi konferencjami odbyła się także XVIII edycja IEEE SPA: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications.

      Konferencje towarzyszące

      alt alt

       

      Terminy SMI 2014

      Osoby chętnie do udziału w Sejmiku Młodych Informatyków musiały zwrócić uwagę na poniższe terminy:

      • Termin rejestracji i zgłoszenia streszczenia: 17.09.2014
      • Termin Konferencji SMI 2014: 24.09.2014
      • Termin nadsyłania referatów: 30.10.2014
      • Powiadomienie autora o akceptacji referatów i wynikach recenzji: 15.11.2014
      • Termin nadsyłania ostatecznych wersji referatów: 21.11.2014

      Program Konferencji SMI 2014

      Poniżej prezentujemy program konferencji Sejmik Młodych Informatyków 2014

      środa, 24.września 2014

      godz. prelegent/ka wystąpienie
      10:00-10:30 prof.zw.dr hab.inż. Jerzy Kisielnicki "Informatyka w zarządzaniu"
      10:30-11:00 dr inż. Witold Staniszkis "Zarządzanie procesami biznesowymi"
      11:00-11:30 prof.zw.dr hab.inż. Ludosław Drelichowski "Zastosowanie standardów ERP i systemów logistycznych a elastyczność organizacji"
      11:30-12:00 przerwa kawowa
      12:00-13:30 sesja prezentacyjna
      Maciej Maroszczyk, Marcin Pilecki, Marcin Szczypka Facial data registration facility for biometric protection of electronic documents
      Jakub Kiciński Niedeterminizm, korelacja i samopodobieństwo czasów przetwarzania pakietów
      Paweł Baszuro, Jakub Swacha Concept of metamodel describing collaboration in social networks
      Tomasz Klasa Secure collection of information security monitoring data in virtual organziations
      Miłosz Kurzawski Method of Selection of Optimal Angle Silicon Photovoltaic Cells Based on Static Data
      Marcin Jurkiewicz O kombinatorycznym problemie Shannona
      Tomasz Marcin Komorowski Referencyjne modele obszarów i kryteriów oceny akademickich usług e-learningowych
      Marcin Mastalerz, Maciej Olejnik Zmiana strategii świadczenia usług działu informatycznego uczelni wyższej
      13:30-14:30 lunch

       

      Rada Programowa

       

       

      • Przewodniczący Rady Programowej: dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
      • prof. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
      • prof. Marco Ferretti (Università degli studi di Pavia)
      • prof. dr rer. oec. habil. Joachim Frahm (Hochschule Wismar, Niemcy)
      • Professor Larisa S. Globa, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
      • Professor Akira Imada, Brest State Technical University, Belarus
      • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
      • prof. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
      • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
      • prof. dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska)
      • prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
      • prof. dr hab. Andrzej Straszak (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
      • prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • prof. dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
      • prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
      • prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
      • dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
      • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
      • prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
      • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr hab. Leszek A. Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu)
      • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
      • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
      • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
      • dr hab. Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk)
      • dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • dr hab. Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr Robert Dylewski (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny)
      • dr Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
      • dr inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • dr inż. Janusz Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny)
      • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
      • dr inż. Mateusz Piwowarski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr inż. Marek Valenta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
      •  

      Komitet Organizacyjny SMI

       

      • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. inż. Mikołaj Morzy
      • Sekretarz konferencji: mgr inż. Dariusz Brzeziński
      • Współpraca z wydawnictwami: prof. dr hab. inż. Andrzej Marciniak
      • Organizacja noclegów, cateringu i bankietów, opieka nad gośćmi zaproszonymi: Krzysztof Zimny
      • Sprawy finansowe: dr inż. Krzysztof Zwierzyński
      • Strona internetowa konferencji: mgr Tomasz Komorowski, dr hab. inż. Mikołaj Morzy

      Opłaty SMI 2014

      Opłata za uczestnictwo w konferencji Sejmik Młodych Informatyków 2014 wynosiła 100 zł. Opłata rejestracyjna mogła być wniesiona jedynie za pomocą przelewu, nie było możliwości wpłaty gotówki na miejscu konferencji.

      uwaga

      Ze względu na krótki czas pozostały do konferencji, wniesienie opłaty rejestracyjnej nie był warunkiem udziału w konferencji, opłata mogła być uiszczona po konferencji. Jednak należy pamiętać, że wniesienie opłaty było warunkiem koniecznym do opublikowania artykułów w monografii.

       

      Opłata jest ceną brutto i zawiera 23 % podatku VAT. Opłata pokrywa wyżywienie w dniu konferencji. Opłatę można było wpłacać wpłacać na konto:

      Polskie Towarzystwo Informatyczne
      Oddział Wielkopolski

      ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
      NIP: 522-000-20-38
      Bank BZ WBK 
      43 1090 1056 0000 0001 1121 2196

      z dopiskiem "SMI 2014 - imię i nazwisko" 

      Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kontakt@pti.poznan.pl.

      Miejsce konferencji SMI 2014

      Konferencja odbyła się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej (mapa)

      alt

      alt

       

      Noclegi SMI 2014

      W celu zarezerwowania noclegu należało skontaktować się bezpośrednio z biurem obsługującym wszystkie konferencje KKIO/SCR/SMI/SPA

      Biuro Krzysztof ZIMNY

       

      Kontakt

      Dane archiwalne (tylko do celów informacyjnych).

      Adres korespondencyjny: 

      Sejmik Młodych Informatyków 2014
      Polskie Towarzystwo Informatyczne
      Oddział Wielkopolski
      ul. Piotrowo 2
      60-965 Poznań

      e-mail: kontakt@pti.poznan.pl