O konferencji

Formuła SMI

Sejmik Młodych Informatyków jest cykliczną konferencją poświęconą nowym technologiom informatycznym. To miejsce spotkań i prezentacji prac badawczych (w zakresie informatyki), młodych pracowników nauki i praktyki. 

Sejmik jest prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Koordynatorami paneli są znane osobistości świata nauki i praktyki. Zaplanowane są również wystąpienia w formie referatów zamówionych przez organizatorów. 

Zakres tematyczny Sejmiku obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać. 

Zgłoszone referaty naukowe, które uzyskują pozytywne recenzje, są publikowane w jednym z czasopism, zależnie od tematyki i poziomu naukowego opracowania. O miejscu publikacji zadecyduje Komitet Programowy SMI po zapoznaniu się z treścią referatu i recenzją wstępną.

KKIO SCR SMI 2013

VIII edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków - SMI 2013 odbyła się w dniach 18-20 września 2013 w Szczecinie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Mickiewicza 64). Ponad 120 uczestników uczestniczyło w kilkunastu sesjach tematycznych, inspirujących dyskusjach i ciekawych wydarzeniach. Szczegóły znajdą Państwo na pozostałych stronach serwisu konferencji.

Razem z SMI odbyły się dwie inne flagowe konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego: XV edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013) oraz jubileuszowa XX edycja konferencjiSystemy Czasu Rzeczywistego (SCR 2013). Uczestnictwo w SMI 2013 upoważniało do uczestnictwa także w wydarzeniach dwóch wyżej wymienionych konferencji (bez dodatkowych opłat).

Wszystkim współorganizatorom, sponsorom, patronom i uczestnikom składamy serdeczne podziękowania!

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy SMI 2013


 Konferencje naukowe organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne:

VIII edycja Sejmiku Młodych Informatyków
XV edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania
XX edycja Systemów Czasu Rzeczywistego

zostały dofinansowane 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę 
(decyzja nr 1064/P-DUN/2013 z dnia 24.07.2013)

Logo MNiSW


Patronat medialny

Czas Informacji Wydawnictwo Naukowe PWN IRSI CyfrowyUrzad.pl

Patronat honorowy

Technopark Pomerania

Wszystkim tym, którym nie udało się dotrzeć do Szczecina na konferencje KKIO, SCR i SMI 2013, ale również ich uczestnikom gorąco polecamy do wysłuchania dwa szalenie interesujące wywiady do audycji "Myszka", przeprowadzone podczas w/w konferencji.

Relacje radiowe

Dzięki uprzejmości redaktora Jarosława Daleckiego (Polskie Radio Szczecin) kilka ciekawych informacji o konferencjach pojawiło się zarówno w audycjach radiowych, jak i w Internecie. Poniżej prezentujemy dwa z przeprowadzonych wywiadów. W pierwszej rozmowie pt. "Do spotkania w Matrixie - systemy wbudowane" o tego typu systemach w przystępny sposób opowiedział prof. Janusz Zalewski z Florida Gulf Coast University, gość specjalny konferencji KKIO 2013. Rozmowa do odtworzenia pod adresem:
http://www.myszka.spnt.pl/aktualnosci/wydarzenia/konferencje-kkio-oraz-scr-2013-w-szczecinie/
W drugiej rozmowie pt. "Bezpieczeństwo w sieci - pomyśl już dziś" m.in. o zagrożeniach czyhających na użytkowników nowoczesnych technologii uświadamiał Wiesław Paluszyński, jeden z uczestników debaty konferencyjnej "Bezpieczeństwo IT a ekonomia". Wywiad dostępny jest pod adresem:
http://www.myszka.spnt.pl/aktualnosci/wydarzenia/konferencja-scr-2013-ostatni-dzien/

Przy okazji warto przypomnieć, że projekt radiowy „Trącić Myszką” posiada patronat Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Videorelacje z konferencji

Składamy podziękowania dla zespołu z Akademickiego Centrum Informatycznego za realizację poniższego nagrania.

Film jest dostępny tutaj: http://zut.tv.pionier.net.pl/Default.aspx?id=2557

Także dzięki pomocy i zaangażowaniu studentów z Koła Naukowego Informatyki BIOS (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński) dysponujemy dwoma filmami z niektórych wydarzeń odbywających się w ramach konferencji.

Otwarcie konferencji

 

Martin Shepperd: Reducing researcher bias in computational science. Dept. of IS & Computing. Brunel University (London).

 

Konferencje towarzyszące

alt alt

Tematyka SMI 2013

Autorów referatów prosimy o zgłaszanie prac, które mogłyby inspirować do ciekawych dyskusji z następujących tematów:

    • Zarządzanie projektami informatycznymi
    • Efektywność projektów informatycznych
    • Problemy społeczeństwa informacyjnego
    • Zarządzanie ryzykiem
    • Klasyfikacja i analiza danych
    • Inżynieria systemów informatycznych
    • Technologie internetowe
    • E-biznes, e-commerce
    • E-learning
    • Metody sztucznej inteligencji
    • Grafika komputerowa i multimedia
    • Modelowanie i symulacja komputerowa

      Autorzy byli proszeni o przesyłanie tekstów w języku polskim lub angielskim. 

      Ważne terminy

        Termin
      Termin nadsyłania zgłoszeń (tematu i streszczenia referatu w języku angielskim lub polskim)

      28.02.2013

      Powiadomienie autora o akceptacji proponowanego tematu: 15.03.2013

      Termin nadsyłania pełnego referatu (w języku angielskim lub polskim)

      Istnieje możliwość zgłoszenia pełnego tekstu bez wcześniejszego zgłoszenia abstraktu

      Termin przedłużony na prośby autorów!

      15.04.2013

      5.05.2013

      Data zakwalifikowania referatów (powiadomienie autorów o wynikach recenzji): 31.05.2013
      Warunkiem opublikowania przyjętego i pozytywnie zrecenzowanego referatu jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do:

      15.06.2013

      Termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji bez referatu:

      31.08.2013

      Termin Konferencji SMI 2013 18-20.09.2013 

       

      Program SMI 2013

      Program Konferencji SMI & KKIO & SCR 2013

      Program Konferencji do pobrania dostępny jest tutaj (Wersja Programu na dzień 16.09.2013).

      Broszura konferencyjna SMI & KKIO & SCR 2013

      Broszura konferencyjna w wersji PDF do pobrania dostępna jest tutaj.

      Rada programowa

       

      • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński) - przewodniczący
      • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
      • prof. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
      • prof. Marco Ferretti - Presidente Consiglio Didattico Classe Ingegneria Informazione (Università degli studi di Pavia)
      • prof. dr rer. oec. habil. Joachim Frahm (Hochschule Wismar, Niemcy)
      • Professor Larisa S. Globa, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
      • Professor Akira Imada, Brest State Technical University, Belarus
      • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
      • prof. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
      • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
      • prof. dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska)
      • prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
      • prof. dr hab. Andrzej Straszak (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
      • prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
      • prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • prof. dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
      • prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
      • prof. nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
      • dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
      • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
      • prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
      • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr hab. Leszek A. Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Macquarie University, Sydney, Australia)
      • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
      • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
      • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
      • dr hab. Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk)
      • dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • dr hab. Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr Robert Dylewski (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
      • dr Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
      • dr inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • dr inż. Janusz Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
      • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
      • dr inż. Mateusz Piwowarski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
      • dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)
      • dr inż. Marek Valenta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

       

      Organizator SMI 2013

       

      • Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Zachodniopomorski
      • Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

      Komitet Organizacyjny SMI

       

      • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Barbara Królikowska
      • Sekretarz konferencji: dr inż. Mateusz Piwowarski
      • Współpraca z wydawnictwami: dr hab. prof. US Kesra Nermend
      • Działania informacyjno-promocyjne, kontakt z mediami: mgr inż. Maciej Godniak, mgr Anna Worach
      • Współpraca z partnerami biznesowymi: dr Tomasz Zdziebko
      • Organizacja noclegów, cateringu i bankietów, opieka nad gośćmi zaproszonymi: dr Łukasz Radliński
      • Techniczne przygotowanie sal konferencyjnych: mgr Grzegorz Szyjewski
      • Sprawy finansowe: mgr Tomasz Komorowski
      • Korespondencja, redakcja publikacji: mgr inż. Anna Łatuszyńska
      • Strona internetowa konferencji: mgr inż. Maciej Godniak, mgr Tomasz Komorowski
      • Komunikacja w zespole: dr Karolina Muszyńska

       

       Patronat medialny

       Czas Informacji Wydawnictwo Naukowe PWN

       IRSI CyfrowyUrzad.pl

       Patronat honorowy

       Technopark Pomerania

       Miejsce konferencji SMI 2013

        

       Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego:

       http://www.wneiz.pl

        

       Opłaty SMI 2013

       Opłata za uczestnictwo w konferencji Sejmik Młodych Informatyków 2013 wyniosła:

       • 1200 zł /osobę udział w SMI 2013 (w ramach opłaty organizatorzy NIE zapewniają noclegów).
       • 1100 zł/osobę (zniżka 100zł*) dla członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
       • 700 zł/osobę - udział w SMI 2013 bez publikacji.
       • 650 zł - opłata za drugi (kolejny) referat.
       • 700 zł - opłata za udział w SMI 2013 osoby towarzyszącej.

       *Zniżka przysługuje członkom PTI, którzy nie zalegają z opłatami za składki członkowskie.

       Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają 23 % podatku VAT.
       Warunkiem opublikowania artykułów było wniesienie opłaty w odpowiednim terminie.

       Opłatę można było wpłacać na konto:

       Polskie Towarzystwo Informatyczne
       Oddział Zachodniopomorski

       ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
       NIP: 522-000-20-38
       Bank BZ WBK 
       65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

       z dopiskiem "SMI 2013 - imię i nazwisko" 

       Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sejmik@smi.org.pl.

        

       KONTAKT:

       Dane archiwalne (tylko do celów informacyjnych).