O konferencji

Formuła SMI

Sejmik Młodych Informatyków jest cykliczną konferencją poświęconą nowym technologiom informatycznym. To miejsce spotkań i prezentacji prac badawczych (w zakresie informatyki), młodych pracowników nauki i praktyki. 

Sejmik jest prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Koordynatorami paneli są znane osobistości świata nauki i praktyki. Zaplanowane są również wystąpienia w formie referatów zamówionych przez organizatorów. 

Zakres tematyczny Sejmiku obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać. 

Zgłoszone referaty naukowe, które uzyskują pozytywne recenzje, są publikowane w jednym z czasopism, zależnie od tematyki i poziomu naukowego opracowania. O miejscu publikacji zadecyduje Komitet Programowy SMI po zapoznaniu się z treścią referatu i recenzją wstępną.

Tematyka SMI 2012

Autorzy referatów byli proszeni o zgłaszanie prac, które mogłyby inspirować do ciekawych dyskusji z następujących tematów:

   • Internet i multimedia - systemy i technologie - prof. dr hab. Antoni Wiliński (Lider Sekcji)
   • Zarządzanie projektami informatycznymi i efektywność IT - prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Lider Sekcji), dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Lider Sekcji)
   • Zarządzanie projektami europejskimi - prof. Michael Klotz (Lider Sekcji), dr hab. Jakub Swacha (Lider Sekcji)
   • Symulacja komputerowa i analiza danych - dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Lider Sekcji), dr hab. prof. US Kesra Nermend (Lider Sekcji)
   • Zastosowania sztucznej inteligencji - prof. dr hab. Dorota Witkowska (Lider Sekcji)
   • Modelowanie i symulacja w technice - prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak (Lider Sekcji)
   • Zarządzanie wiedzą - prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Lider Sekcji)

    Autorzy byli proszeni o przesyłanie tekstów w języku angielskim. Język angielski artykułu był wymagany przez większość redakcji czasopism, z którymi współpracujemy. 

    Rada programowa SMI 2012

     

    • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński) - przewodniczący
    • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
    • prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
    • prof. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
    • prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
    • prof. Marco Ferretti - Presidente Consiglio Didattico Classe Ingegneria Informazione (Università degli studi di Pavia)
    • prof. dr rer. oec. habil. Joachim Frahm (Hochschule Wismar, Niemcy)
    • Professor Larisa S. Globa, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
    • Professor Akira Imada, Brest State Technical University, Belarus
    • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
    • prof. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
    • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
    • prof. dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska)
    • prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
    • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
    • prof. dr hab. Andrzej Straszak (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
    • prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
    • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
    • prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
    • prof. dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
    • prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
    • dr hab. inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
    • dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)
    • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
    • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
    • dr hab. inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
    • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
    • dr hab. Leszek A. Maciaszek (Macquarie University, Sydney, Australia)
    • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
    • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
    • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
    • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
    • dr hab. Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk)
    • dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
    • dr hab. Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
    • dr Robert Dylewski (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
    • dr Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
    • dr inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
    • dr inż. Janusz Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
    • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
    • dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
    • dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)
    •  
    • dr inż. Marek Valenta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

     

    Miejsce konferencji

     

    Konferencja odbyła się w Międzyzdrojach w hotelu Amber Baltic:

    http://www.hotel-amber-baltic.pl/pl/home/

     

    Amber Baltic Międzyzdroje

    Amber Baltic Międzyzdroje

    Opłaty SMI 2012

     

    Opcje kosztowe:

    Opłata za uczestnictwo Sejmiku Młodych Informatyków 2012 wynosi (podane ceny zawierają 23% VAT):

    • 1650 zł /osobę udział w SMI 2012 (w ramach opłaty organizatorzy zapewniają: publikację jednego referatu, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, udział w bankiecie, śniadania, obiady, kolacja).
    • 250 zł - dopłata do pokoju jednoosobowego (za dwa noclegi).
    • 1550 zł/osobę (zniżka 100zł) dla stałych uczestników SMI - udział w SMI 2012. Za stałego uczestnika uważa się osobę, która uczestniczyła w SMI co najmniej dwukrotnie.
    • 1550* zł/osobę (zniżka 100zł) dla członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego - udział w SMI 2012.
    • 990 zł/osobę - udział w SMI 2012 bez publikacji i/lub noclegów (w ramach opłaty organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, udział w bankiecie, śniadania, obiady, kolacja).
    • 450 zł - opłata za drugi (kolejny) referat.
    • 990 zł - opłata za udział w SMI 2012 osoby towarzyszącej.

    *Zniżka przysługuje członkom PTI, którzy nie zalegają z opłatami za składki członkowskie.

    Warunkiem opublikowania artykułów byłot wniesienie opłaty do dnia 10 lipca 2012 roku.

     

    Opłatę można było wpłacać na konto:

    Polskie Towarzystwo Informatyczne
    Oddział Zachodniopomorski

    ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
    NIP: 522-000-20-38
    Bank BZ WBK 
    65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

    z dopiskiem "SMI 2012 - imię i nazwisko" 

    Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sejmik@smi.org.pl.

    Ważne terminy smi 2012

     

      Termin
    Termin nadsyłania zgłoszeń (tematu i streszczenia referatu w języku angielskim lub polskim*)

    15 kwietnia 2012

    30 czerwca 2012 (zgłoszenie wraz z pełnym referatem)

    Powiadomienie autora o akceptacji proponowanego referatu (termin obowiązujący dla zgłoszeń dokonanych do 15 kwietnia) w ciągu dwóch tygodni od przesłania artykułu
    Termin nadsyłania pełnego referatu (w języku angielskim lub polskim*)

    15 maja 2012

    30 czerwca 2012

    Data zakwalifikowania referatów (powiadomienie autorów)

    Termin zależny od czasopisma do którego zostanie skierowany artykuł (przewidywany termin: do 30 czerwca 2012).

    Dla referatów przesłanych po 15 maja 2012 - termin kwalifikacji zostanie podany indywidualnie w ciągu dwóch tygodni od przesłania pełnego tekstu referatu

    Warunkiem opublikowania przyjętego i pozytywnie zrecenzowanego referatu jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do:

    10 lipca 2012

    Termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji bez referatu:

    Termin I: 30 czerwca 2012

    Termin II: 31 sierpnia 2012

    Data SMI 2012 20-22 września 2012 

    * Artykuły w języku polskim (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) będą mogły być opublikowane w monografii.

    Konkurs „Young for IT Science” SMI 2012

     

    Zaprośiliśmy studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki do udziału w konkursie na najlepsze artykuły naukowe o tematyce informatycznej. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego – Organizatora konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, wybierała do 10 najciekawszych tekstów. Laureaci Konkursu (autorzy zwycięskich opracowań) byli zaproszeni na konferencję SMI 2012 i poproszeni o zaprezentowanie artykułów podczas sesji „Young for IT Science”. Koszty udziału Laureatów Konkursu w konferencji zostały pokryte przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zwycięzca Konkursu został wyłoniony podczas SMI 2012.

    Warunki uczestnictwa w konkursie:

    • Wiek do 35 roku życia,
    • Stopień naukowy max doktor,
    • Przesłanie pełnego tekstu artykułu w języku angielskim do 30 czerwca 2012,
    • Autor nie był uczestnikiem „Panelu Młodych” w poprzednich edycjach SMI.

    Postanowienia ogólne:

    • Organizator SMI zaprosi Laureata Konkursu zapewniając bezpłatną publikację artykułu, dwa noclegi, wyżywienie i udział w konferencji SMI 2012.
    • W przypadku artykułów posiadających wielu Autorów Organizator opłaci udział w SMI 2012 tylko jednej osobie.
    • Organizator SMI  nie zwraca kosztów dojazdu Laureata Konkursu na konferencję.
    • Każdy Laureat Konkursu będzie zobowiązany do prezentacji swojego artykułu podczas sesji „Young for IT Science” na konferencji SMI 2012 (prezentacja w języku angielskim).

    Konkurs EUCIP SMI 2012

     

    Konkurs EUCIP podczas Sejmiku Młodych Informatyków.

    Podobnie jak w ubiegłych latach, podczas konferencji SMI 2012 został przeprowadzony konkurs Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka (EUCIP). Korzystając z doświadczeń nabytych podczas poprzednich edycji, postanowiono w tym roku zmodyfikować formułę konkursu. Jedno stanowisko egzaminacyjne w eksponowanym miejscu oraz długi czas trwania testu sprawiały, iż niewielu uczestników znajdowało czas na wypełnienie pełnego testu w odpowiednich warunkach.

    W tym roku każdy uczestnik SMI otrzymał kod, umożliwiający uruchomienie testu EUCIP on-line. Test mógł zostać uruchomiony na dowolnym komputerze, o dowolnej porze, jednak tylko w czasie trwania Konferencji. Dzięki temu uczestnicy mogli wybrać nie tylko czas ale również miejsce w którym chcą przystąpić do wspólnej zabawy. Pomimo „luźnej” formuły konkursu, zachowane zostały zasady „fair-play”.

    Na zwycięzcę konkursu (osoby z najlepszym wynikiem punktowym) została przygotowana nagroda! Pełny regulamin konkursu dostępny był w systemie konkursowym on-line.

     

    Turniej Bowlingowy SMI 2012

    Poprawiony: 08 września 2012

    Wszystkich uczestników konferencji zapraszaono do udziału w turnieju kręglowym o puchar Prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

     

    Turniej

    Turniej Bowlingowy

     

    Do dyspozycji uczestników turnieju zostały oddane 4 tory bowlingowe. Turniej odbył się w piątek 21 września 2012 w godzinach 20:00 - 22:00 w kręgielni hotelu Amber Baltic.

    Zjazd absolwentów DSG SMI 2012

     

    Reunion German-stream study (University of Szczecin - Hochschule Wismar)

    Datails soon ...

    PMI, współpraca i rozwój Project Managerów SMI 2012

    Poprawiony: 07 września 2012

    Podczas SMI 2012 była okazja dowiedzieć się więcej o światowym systemie standaryzacji zawodu Project Managera, o tym jak działa PMI i zobaczyć to w praktyce.

    • PMI to wiodąca światowa organizacją not-for-profit , zrzeszająca osoby związane ze środowiskiem zarządzania projektami
    • Ponad 600 000 członków w 185 krajach świata
    • Opracowuje uznawane na całym świecie standardy zarządzania projektami i wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne
    • Promuje zwiększanie uznawalności i akceptacji roli zarządzania projektami w udanych projektach we wszystkich sektorach gospodarki

    Więcej informacji w artykule: PMI, współpraca i rozwój Project Managerów - pora na działania w Szczecinie

     

    SMI 2013 - VIII edycja

    Szanowni Państwo!

    Rozpoczynamy przygotowania do przyszłorocznej VIII edycji konferencji Sejmik Młodych Informatyków -SMI 2013. Tym razem konferencja odbędzie się w Szczecinie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Mickiewicza 64), w dniach 18-20 września 2013. Niezmiennie gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny sesji tematycznych, inspirujące dyskusje i ciekawe wydarzenia. Szczegóły znajdą Państwo na pozostałych stronach serwisu konferencji.

    Miło jest nam także poinformować, że w tym samym czasie i tym samym miejscu odbędą się dwie inne flagowe konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego: XV edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013) oraz jubileuszowa XX edycja konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego(SCR 2013). Uczestnictwo w SMI 2013 będzie upoważniało do uczestnictwa także w wydarzeniach dwóch wyżej wymienionych konferencji (bez dodatkowych opłat).

    Trwają prace nad ustalaniem detali...

    Zapraszamy!

    Z wyrazami szacunku,
    Organizatorzy SMI 2013

    Konferencje towarzyszące

    Dodatkowa strona z newsami konferencyjnymi


     

     

    Kontakt SMI 2012

    Dane archiwalne (tylko do celów informacyjnych).

    Adres korespondencyjny: 

    Sejmik Młodych Informatyków 2012
    Polskie Towarzystwo Informatyczne
    Oddział Zachodniopomorski
    ul. Mickiewicza 64, p. 7
    71-101 Szczecin

    E-mail: sejmik@smi.org.pl

    Tel.: +48 604 54 32 56

    Faks: +48 (91) 444 21 27 

    Administracja strony www: tomek@smi.org.pl