O konferencji

Formuła SMI      

 

Sejmik Młodych Informatyków jest cykliczną konferencją poświęconą nowym technologiom informatycznym. To miejsce spotkań i prezentacji prac badawczych (w zakresie informatyki), młodych pracowników nauki i praktyki. 

Sejmik jest prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Koordynatorami paneli są znane osobistości świata nauki i praktyki. Zaplanowane są również wystąpienia w formie referatów zamówionych przez organizatorów. 

Zakres tematyczny Sejmiku obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać. 

Zgłoszone referaty naukowe, które uzyskują pozytywne recenzje, są publikowane w jednym z czasopism, zależnie od tematyki i poziomu naukowego opracowania. O miejscu publikacji zadecyduje Komitet Programowy SMI po zapoznaniu się z treścią referatu i recenzją wstępną. 

Lista miejsc, w których były opublikowane referaty zgłaszane na SMI 2011:

 1. Foundations of Computing and Decision Sciences. Kwartalnik (9 pkt.), Politechnika Poznańska (szczegóły:http://fcds.cs.put.poznan.pl/FCDS2/Default.aspx).
 2. Współczesna ekonomia / Contemporary Economics. Kwartalnik Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. (9 pkt.) - język polski lub angielski.
 3. Folia Oeconomica Stetinensia / Uniwersytet Szczeciński (9 pkt.) - język angielski.
 4. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (6 pkt.) - język polski lub angielski.
 5. Metody Informatyki Stosowanej / Komisja Informatyki PAN (6 pkt.) - język polski lub angielski.
 6. Control and Cybernetics / IBS PAN (13 pkt.) - język angielski.

Referaty, które uzyskałynajlepsze recenzje zostały przesłane (za zgodą autora/autorów) do Redakcji kwartalnika Control and Cybernetics (C&C). Redakcja C&C po zapoznaniu się z przesłanym materiałem zdecydowała o możliwości publikacji rozszerzonej wersji referatu w kwartalniku C&C (rozszerzona wersja referatu podlega procesowi dodatkowych recenzji).

 

Tematyka konferencji SMI 2011      

 

Autorzy referatów byli proszeni o zgłaszanie prac, które mogłyby inspirować do ciekawych dyskusji z następujących tematów:

 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Klasyfikacja i analiza danych
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Technologie internetowe
 • E-learning
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Efektywność projektów informatycznych
 • Modelowanie i symulacja komputerowa

 

Ważne terminy SMI 2011      

 

   Termin
Termin nadsyłania zgłoszeń (tematu i streszczenia referatu w języku polskim lub angielskim)  
Powiadomienie autora o akceptacji proponowanego referatu  
Termin nadsyłania pełnego referatu (w języku polskim lub angielskim)

 15 kwietnia 2011

8 maja 2011

Data zakwalifikowania referatów (powiadomienie autorów)

15 maja 2011

termin został przesunięty na 31 maja 2011

Warunkiem opublikowania przyjętego i pozytywnie zrecenzowanego referatu jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do:

31 maja 2011

15 czerwca 2011

Termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji bez referatu

 31 sierpnia 2011

Data SMI 2011 22-24 września 2011 

 

 

Rada programowa SMI 2011      

 

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński) - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. Marco Ferretti - Presidente Consiglio Didattico Classe Ingegneria Informazione (Università degli studi di Pavia)
 • prof. dr rer. oec. habil. Joachim Frahm (Hochschule Wismar, Niemcy)
 • Professor Larisa S. Globa, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
 • Professor Akira Imada, Brest State Technical University, Belarus
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
 • prof. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
 • prof. dr hab. Andrzej Straszak (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
 • prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
 • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. prof. US Edward Kolbusz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Leszek A. Maciaszek (Macquarie University, Sydney, Australia)
 • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
 • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. inż. prof. PS Leonard Rozenberg (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
 • dr Robert Dylewski (Instytut Techniczny, PWSZ w Gorzowie Wlkp.)
 • dr Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 • dr inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż. Janusz Jabłoński (Instytut Techniczny, PWSZ w Gorzowie Wlkp.)
 • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
 • dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Marek Valenta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

  

Organizator SMI 2011      
 1. Polskie Towarzystwo Informatyczne- Oddział Zachodniopomorski
 2. Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Komitet Organizacyjny SMI

 • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński) - przewodniczący
 • mgr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński) - sekretarz konferencji
 • dr Barbara Królikowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr inż. Anna Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr inż. Maciej Godniak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • mgr Tomasz Zdziebko (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Grzegorz Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Anna Worach (Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum)

 

 

Opłaty smi 2011      

Opcje kosztowe:

W związku ze zmianą przepisów podatkowych (VAT), zmianie uległy także opłaty, które  zawierają 23% podatku VAT.

Opłata za uczestnictwo w piątej edycji Sejmiku Młodych Informatyków 2011 wynosiły (podane ceny są cenami brutto):

 • 1650 zł/osobę udział w SMI 2011 (w ramach opłaty organizatorzy zapewniają: publikację jednego referatu, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, udział w bankiecie, śniadania, obiady, kolacja).
 • 250 zł - dopłata do pokoju jednoosobowego.
 • 1550 zł/osobę (zniżka 100zł) dla stałych uczestników SMI - udział w SMI 2011. Za stałego uczestnika uważa się osobę, która uczestniczyła w SMI co najmniej dwukrotnie.
 • 1550* zł/osobę (zniżka 100zł) dla członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego - udział w SMI 2011.
 • 1450* zł/osobę (zniżka 200zł) dla członków Polskiego Towarzystwa Informatycznego będących stałymi uczestnikami SMI - udział w SMI 2011.
 • 990 zł/osobę - udział w SMI 2011 bez publikacji i/lub noclegów (w ramach opłaty organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, udział w bankiecie, śniadania, obiady, kolacja).
 • 450 zł - opłata za drugi (kolejny) referat.
 • 990 zł - opłata za udział w SMI 2011 osoby towarzyszącej.

*Zniżka przysługuje członkom PTI, którzy nie zalegają z opłatami za składki członkowskie.  

Warunkiem opublikowania artykułów było wniesienie opłaty do dnia 15. czerwca 2011 roku.

 

Opłatę można było wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
NIP: 522-000-20-38
Bank BZ WBK 
65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

z dopiskiem "SMI 2011 - imię i nazwisko" 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sejmik@smi.org.pl.

 

Miejsce konferencji SMI 2011      

Konferencja odbyłasię w Międzyzdrojach w hotelu Amber Baltic:

http://www.hotel-amber-baltic.pl/pl/home/.

 

 

AmberBaltic

Amber Baltic Międzyzdroje

 

 

 
SMI 2011 - wydarzenia
30-lecie PTI      

W trakcie SMI 2011 odyły się uroczystości poświęcone 30-tej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Prowadzenie: kol. Jerzy Nowak.

Konkurs - wspomnienia      

Konkurs "Wspomnienia PTI".

Certyfikowanie umiejętności informatycznych      

Certyfikowanie umiejętności informatycznych - panel dyskusyjny, warsztaty

Ochrona danych osobowych      

Ochrona danych osobowych - panel dyskusyjny

 

Warsztat: Modelowanie MDA/UML      

W ramach SMI 2011 odbył się warsztat: "Modelowanie danych testowych przy zastosowaniu MDA oraz Unified Modeling Language na IBM Rational Software Architekt.

Warsztat był prowadzony przez pracownika firmy IBM.

Warszat trwał 1 dzień. 

Tematyka warsztatów:
- Wprowadzenie do testowania z IBM Rational 
- Zarządzanie cyklem życia w tworzeniu oprogramowania 

Udział w warsztatach został potwierdzony certyfikatem.

 

Kontakt      
Dane archiwalne (tylko do celów informacyjnych).

Adres korespondencyjny: 

Sejmik Młodych Informatyków 2010
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64, p. 7
71-101 Szczecin

E-mail: sejmik@smi.org.pl

Tel.: 0 604 54 32 56

Faks: (91) 444 21 27 

Administracja strony www: tomek@smi.org.pl