O konferencji

Formuła SMI      

 

Sejmik Młodych Informatyków jest cykliczną konferencją poświęconą nowym technologiom informatycznym. To miejsce spotkań i prezentacji prac badawczych (w zakresie informatyki), młodych pracowników nauki i praktyki.

Sejmik jest prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Koordynatorami paneli są znane osobistości świata nauki i praktyki. Zaplanowane są również wystąpienia w formie referatów zamówionych przez organizatorów.

Zakres tematyczny Sejmiku obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać.

Zgłoszone referaty naukowe, które uzyskały pozytywne recenzje, zostały opublikowane w:

 1. Kwartalniku Control and Cybernetics. System Research Institute Polish Academy of Sciences.
 2. Czasopiśmie e-Informatica.
 3. Monografii naukowej - każdy referat jako osoby rozdział (rozdział w monografii anglojęzycznej, rozdział w monografii polskojęzycznej).
 4. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.

Szczegółowe informacje dotyczące publikacji znajdują się na stronie: informacje dla Autorów.

 

Tematyka konferencji SMI 2010      

 

Autorzy referatów byli proszeni o zgłaszanie prac, które mogłyby inspirować do ciekawych dyskusji z następujących tematów:

 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Klasyfikacja i analiza danych
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Technologie internetowe
 • E-learning
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Efektywność projektów informatycznych
 • Modelowanie i symulacja komputerowa

 

Rada programowa SMI 2010      

 

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński) - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. Marco Ferretti - Presidente Consiglio Didattico Classe Ingegneria Informazione (Università degli studi di Pavia)
 • prof. dr rer. oec. habil. Joachim Frahm (Hochschule Wismar, Niemcy)
 • Professor Larisa S. Globa, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute"
 • Professor Akira Imada, Brest State Technical University, Belarus
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
 • prof. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Adam Nowicki (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
 • prof. dr hab. Andrzej Straszak (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
 • prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Tadeusz Wierzbicki (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
 • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. prof. US Edward Kolbusz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Leszek A. Maciaszek (Macquarie University, Sydney, Australia)
 • dr hab. prof. PP Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
 • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. inż. prof. PS Leonard Rozenberg (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. inż. prof. PS Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
 • dr Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 • dr inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
 • dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Marek Valenta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

  

Organizator smi 2010      
 1. Polskie Towarzystwo Informatyczne- Oddział Zachodniopomorski
 2. Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Komitet Organizacyjny SMI 2010

 • dr hab. inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński) - przewodniczący
 • mgr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński) - sekretarz konferencji
 • dr Barbara Królikowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Mateusz Piwowarski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • mgr inż. Maciej Godniak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • mgr Tomasz Zdziebko (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Grzegorz Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Michał Nowakowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Anna Worach (Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum)
 • mgr Anna Śmigielska - Kaczmarek (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum)
 • mgr inż. Agnieszka Konys (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • mgr inż. Anna Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

 

 

Ważne terminy SMI 2010      

 

   Termin
Termin nadsyłania zgłoszeń (tematu i streszczenia referatu w języku polskim lub angielskim)  28 luty 2010
Powiadomienie autora o akceptacji proponowanego referatu 15 marzec 2010
Termin nadsyłania pełnego referatu (w języku polskim lub angielskim)  15 kwiecień 2010
Data zakwalifikowania referatów (powiadomienie autorów) 31 maj 2010
Warunkiem opublikowania przyjętego i pozytywnie zrecenzowanego referatu jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie do:

15 czerwca 2010

 

Termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji bez referatu

 31 sierpień 2010

Data SMI 2010 23-25 wrzesień 2010

 

 

 

Miejsce konferencji      

Konferencja odbyła się w Międzyzdrojach w hotelu Amber Baltic:

http://www.hotel-amber-baltic.pl/pl/home/.

 

 

AmberBaltic

Amber Baltic Międzyzdroje

 

Konkurs SMI 2010      

K O N K U R S "SMI 2010"

Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Instytut Informatyki z Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego,
 Organizatorzy V edycji Sejmiku Młodych Informatyków (SMI 2010) przeprowadzili w związku z kolejną odsłoną konferencji konkurs na pracę z zakresu:

"Cyberprzestępczość i sposoby zabezpieczeń systemów informatycznych"

 Zgłoszenie pracy należało przesłać w formie elektronicznej na adres: sejmik@smi.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w terminie do:  31 sierpnia  2010

Główna nagroda: netbook

 

Praca konkursowa mogła mieć dowolną formę:

 • publikacji przeprowadzonych badań,
 • niekonwencjonalnego wykładu,
 • symulacji,
 • autorskiego rozwiązania,
 • innowacyjnego warsztatu,
 • rozwiązania teoretycznego,
 • praktycznego wdrożenia,
 • lub inną.

Praca konkursowa musiała być złożona i przesłana do komisji konkursowej w sposób umożliwiający jej prawidłową ocenę.

Szczegółowy regulamin konkursu SMI 2010:

§1

Komitet programowy i organizacyjny V edycji Sejmiku Młodych Informatyków (SMI 2010) ogłasza konkurs na pracę z zakresu  „Cyberprzestępczość i sposoby zabezpieczeń systemów informatycznych”.

§2

1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 35 roku życia.
2.    Termin zgłaszania prac upływa 31 sierpnia  2010
3.    Prace będą ocenione przez Komisję Konkursową. Członkowie Komisji Konkursowej zostaną powołani ze środowiska naukowego i praktyków. .
4.    Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: oryginalność rozwiązania, poziom merytoryczny, pogłębiona analiza zjawisk związanych z bezpieczeństwem i  walory praktyczne.

§3
    1. Zgłoszenie pracy na konkurs przez autora wymaga:
    - złożenia kompletnej dokumentacji proponowanego rozwiązania
    - zgłoszenie pracy nie wymaga utajniania imienia i nazwiska autora,

§4

1.    Prace zakwalifikowane przez Komisję Konkursową będą prezentowane w ramach SMI 2010. Koszty udziału w SMI 2010, autorów zakwalifikowanych prac pokrywają organizatorzy. Autor  najlepszego   rozwiązania   otrzyma  nagrodę w  postaci netbooka. Komisja Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody.
2.    Z chwilą przyznania autorowi pracy nagrody, nie  nastąpi przeniesienie praw autorskich na SMI 2010.

§5

1.    Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagrody  nastąpi w trakcie V edycji Sejmiku Młodych Informatyków , który odbędzie się 23 – 25 września 2010 w Międzyzdrojach.
 
§6

Regulamin Komisji Konkursu: 
1.    Komisję Konkursu powołuje Komitet Programowy i organizacyjny SMI 2010
2.    Komisję Konkursu tworzą :Przewodniczący, sekretarz oraz 3 członków.
3.    Skład Komisji  jest jawny.
4.    Komisja Konkursowa  może odstąpić od przyznania nagrody. Werdykt Komisji  jest ostateczny.

 

  

Broszura SMI 2010      

Na trzy dni spotkań SMI 2010 składało się wiele wydarzeń (prezentacji, wykładów, warsztatów, prelekcji, dyskusji). Szczegółowe informacje o programie i wydawnictwach SMI 2010 zawarliśmy w broszurze, którą można pobrać tutaj.

 

broszura SMI 2010
 
Wyniki konkursu SMI 2010      

Konkurs "Cyberprzestępczość i sposoby zabezpieczeń systemów informatycznych"

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Wiesław Paluszyński (PTI) - przewodniczący
 2. Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński, PTI) - sekretarz
 3. Michał Chrzanowski (NASK)
 4. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński, PTI)

z nadesłanych prac wyłoniła laureatów. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:

1 miejsce: Tomasz Klasa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) za pracę: "Elektroniczny system weryfikacji tożsamości w oparciu o bezcertyfikatową kryptografię klucza publicznego" - nagroda: netbook

2 miejsce: Grzegorz Kozieł (Politechnika Lubelska) za pracę: "Zmodyfikowane metody cyfrowego przetwarzania sygnałów dźwiękowych w steganografii komputerowej" - nagroda: dysk zewnętrzny

3 miejsce: Przemysław Krysztowiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) za pracę: "CAPTCHA – motywacja, idea i ataki" - nagroda: mysz bezprzewodowa

 

Nagrody zostały wręczone podczas konferencji SMI 2010. Autorzy trzech nagrodzonych prac przedstawili je podczas obrad SMI.  

 

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom:

 

PTI

Polskie Towarzystwo Informatyczne

     oraz    

 

  

Kontakt SMI 2010      
 
Dane archiwalne (tylko do celów informacyjnych).

Adres korespondencyjny:

Sejmik Młodych Informatyków 2010
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64, p. 7
71-101 Szczecin

E-mail: sejmik@smi.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel.: 0 604 54 32 56

Faks: (91) 444 21 27

Administracja strony www: tomek@smi.org.pl