O konferencji

SMI 2008 - krótka relacja

 

Rozpoczęcie SMI 2008.

Rozpoczęcie SMI 2008. Fot. M. Nowakowski

Trzecia edycja Sejmiku Młodych Informatyków odbyła się w dniach 18. – 20. września 2008 w Świnoujściu. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Zachodniopomorski – Pan Marcin Zydorowicz. W tym roku gościliśmy ponad 130 osób z 33 ośrodków naukowych, firm i instytucji z całej Polski.

Merytoryczną część Sejmiku rozpoczął Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego dr Marek Hołyński, który charyzmatycznym wystąpieniem próbował odpowiedzieć na pytanie: Czy w Polsce można utworzyć Dolinę Krzemową? Bazując na własnym doświadczeniu Pan Prezes w bardzo interesujący sposób opowiadał o warunkach i metodach pracy za oceanem.
 

Metodologia

Seminarium: Metodologia prac naukowych.

Drugi dzień SMI to dwa panele oraz warsztaty. Pierwszy z paneli pt. „Metodologia prac naukowych” poprowadził prof. zw. dr hab. Ryszard Budziński. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród Uczestników i zapoczątkował wiele ciekawych dyskusji zarówno w trakcie panelu jak i w kuluarach. Kolejny panel zarezerwowany był dla „młodych informatyków” (prowadzenie: dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak). Zaproszeni przez Organizatorów SMI doktoranci i członkowie studenckich kół naukowych informatyki przedstawiali własne osiągnięcia w zakresie realizowanych przedsięwzięć, projektów i badań naukowych z zakresu informatyki. Wśród wszystkich wystąpień w drodze głosowania wyłoniono 4 osoby, które w ostatnim dniu z rąk Przewodniczącego Rady Programowej SMI prof. dr hab. Zdzisława Szyjewskiego otrzymały wyróżnienia.

Popołudnie drugiego dnia SMI upłynęło na warsztatach. Każdy z Uczestników miał możliwość wyboru jednego z trzech tematów: „Harmonogramowanie projektów” (prowadzenie: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski), „Symulacja Monte Carlo w modelowaniu finansowym” (prowadzenie: dr Tomasz Wiśniewski) oraz „Szkoła Giełdowa” (prowadzenie: dr Krzysztof Kompa).
 

EUCIP

Egzaminy EUCIP. Fot. M. Nowakowski

Podczas SMI funkcjonowały mobilne stanowiska egzaminacyjne Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka EUCIP. Wśród Uczestników SMI 2008 rozlosowaliśmy ufundowane przez Organizatorów kupony uprawniające do jednego z egzaminów EUCIP Core. Dzięki temu kilkanaście osób mogło poświadczyć swoją wiedzę prestiżowym certyfikatem. Osoba, która uzyskała największą ilość punktów, otrzymała nagrodę w postaci bezpłatnych kuponów na dwa kolejne egzaminu EUCIP Core.

Ostatni dzień Sejmiku to dwa wystąpienia firm (I2S soft: „Zintegrowane Systemy Zarządzania Zawartością” – Edward Mateja oraz Meritum-IT: „Bezpieczeństwo IT” – Artur Skiba), a także dyskusja o formule niekonwencjonalnej konferencji jaką jest Sejmik Młodych Informatyków. W trakcie SMI Organizatorzy przeprowadzili wśród Uczestników ankietę, której celem było zebranie opinii o formie i aspektach merytorycznych Sejmiku. W trakcie panelu przedstawiono wyniki ankiety rozpoczynając w ten sposób debatę, podczas której padło wiele ciekawych propozycji dotyczących formy, tematyki i organizacji kolejnych edycji SMI. Panel dyskusyjny był również okazją do wręczenia wyróżnień „młodym informatykom” oraz dyplomów EUCIP. (Treść oraz wyniki ankiety zostały umieszczone tutaj: ankieta | wyniki.)

Organizatorzy składają szczególne podziękowania dla Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, firmy Polkomtel S.A. oraz Wydziałowi Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za udzielone wsparcie finansowe III edycji Sejmiku Młodych Informatyków.

 

 

sponsor

 

Kontakt:

Dane archiwalne (tylko do celów informacyjnych).