O konferencji

SMI 2007 - krótka relacja

Druga edycja Sejmiku Młodych Informatyków obfitowała w szereg ciekawych, a czasami także kontrowersyjnych dyskusji. Dzięki niekonwencjonalnej formule konferencji, polegającej na odejściu od klasycznych prezentacji referatów na rzecz otwartej wymiany poglądów i opinii, 117 uczestników SMI 2007 (reprezentantów 28 ośrodków naukowych z całej Polski oraz 11 firm i organizacji informatycznych) zamieniło w żywe dyskusje znaczącą część trzydniowych obrad.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był tematyce analizy i przetwarzania danych. Krótki, rzeczowy i dynamiczny wykład Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. W. Tarczyńskiego zapoczątkował burzliwą wymianę poglądów, opinii i wiedzy z zakresu zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, technologicznych, medycznych, zmierzając w końcu do filozoficznie postawionego pytania: „Czy (a może kiedy) komputer zastąpi człowieka ?”

Corocznym, nieodzownym elementem SMI jest udział w konferencji studentów kierunków informatycznych. W tym roku zorganizowaliśmy „Festiwal Młodych Talentów” połączony z dyskusją nt. „Tajemnice sukcesów międzynarodowych polskich studentów”. Na zaproszenie i koszt Organizatorów SMI 2007 przybyło 14-stu studentów/absolwentów – laureatów ogólnopolskich i/lub międzynarodowych konkursów i olimpiad informatycznych, a także członków kół naukowych prezentujących imponujące osiągnięcia w zakresie certyfikowanej wiedzy, prowadzonych badań naukowych i projektów komercyjnych.
Sześć przygotowanych prezentacji przedstawiało przede wszystkim wysoki potencjał kształconych na polskich uczelniach informatyków. Zaproszeni goście (na naszą prośbę) chwalili się własnymi osiągnięciami, nagrodami, prestiżowymi certyfikatami.
Jedno z wystąpień poświęcone było czynnikom sukcesu i metodom pracy najbardziej utytułowanych opiekunów polskich olimpijczyków informatycznych (prof. J. Madeya i prof. K. Diksa z Uniwersytetu Warszawskiego). W ten sposób uczestnicy panelu mogli poznać tajniki zaplecza ”kuźni talentów”.
Konkluzją prezentowanych osiągnięć „młodych-zdolnych” była dyskusja o szansach rozwoju zawodowego w dziedzinie informatyki. Kontrowersyjnie postawione pytanie: „Czy musisz wyjeżdżać?” skierowane zarówno do absolwentów, jak i przedstawicieli polskich firm i organizacji informatycznych nie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi. Prezentowane opinie (poparte konkretnymi faktami) prowadziły do wniosków, iż z jednej strony szeroka i atrakcyjna gama propozycji krajowych w niczym nie urąga ich zagranicznym odpowiednikom, z drugiej zaś strony doświadczenie zdobyte za granicą w znacznym stopniu ułatwia dalszy rozwój kariery zawodowej. Próbowano nawet obalić mit o dużej dysproporcji wynagrodzenia krajowego w stosunku do zagranicznego, będący przeważnie głównym powodem emigracji zarobkowej.

Kolejne panele dyskusyjne poświęcone były następującym tematom:
- E-learning – najlepsze praktyki. W tej dyskusji swoje kilkuletnie doświadczenia i osiągnięcia w zakresie zdalnego nauczania przez Internet prezentowali głównie przedstawiciele szczecińskich ośrodków akademickich (Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu oraz Politechnika Szczecińska).
- Bezpieczeństwo systemów informatycznych – panel poprowadzony przez dr hab. prof. PS A. Wilińskiego poświęcony był tematom potencjalnych niebezpieczeństw i metod ich eliminacji. Przedstawione symulacje rzeczywistych ataków efektownie zobrazowały prezentowane teorie zagrożeń.
- Modele karier – stopnie zawodowe – oferta PTI. Kontynuacja toczącej się od lat dyskusji na temat stopni zawodowych „informatyka” uwieńczona konkretnymi rozwiązaniami certyfikacji firmowanymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
- Grafika komputerowa. Panel dyskusyjny, z udziałem silnej reprezentacji Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej prezentującej szereg zastosowań metod matematycznych w nowoczesnej grafice komputerowej, ciekawie i ujmująco zakończył obrady drugiej edycji konferencji Sejmik Młodych Informatyków.

Świnoujście to piękna, uzdrowiskowa miejscowość o niepowtarzalnym nadmorskim klimacie. Uroki miasta i ładna pogoda sprawiły, że także pozanaukowa część konferencji zebrała wysokie noty. Spacery po plaży, bankiet czy zabawa przy grillu z „szantami na żywo” sprzyjały kuluarowym dyskusjom i wzajemnej integracji.

Składamy serdecznie podziękowania wszystkim Uczestnikom, Organizatorom i Sponsorom SMI 2007.

Kontakt:

Dane archiwalne (tylko do celów informacyjnych).