Działalność upowszechniająca naukę

image_pdfimage_print

Konferencje dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę.

W latach 2013 – 2016 Polskie Towarzystwo Informatyczne uzyskało dofinansowanie (*) następujących konferencji:

2016 r.

 • II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu” – IwZ 2016
 • II edycja konferencji „Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej” (Computational Methods in Experimental Economics) – CMEE 2016

były dofinansowane w ramach umowy 700/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

2015 r.

 • I edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu” – IwZ 2015
 • I edycja konferencji „Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej” (Computational Methods in Experimental Economics) – CMEE 2015
 • XVII edycja konferencji „Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania” – KKIO 2015
 • X edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków” – SMI 2015

były dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku).

2014 r.

 • XVI edycja konferencji „Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania” 
 • XXI edycja konferencji „Systemy Czasu Rzeczywistego”
 • IX edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków” – SMI 2014
 • XVII edycja SPA (Signal Processing – Algorithms, Architectures, Arrangements, Applications) 

były dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 1187/P-DUN/2014 z dnia 07/07/2014).

2013 r.

 • VIII edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków” – SMI 2013 
 • XV edycja konferencji „Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania” – KKIO 2013 
 • XX edycja konferencji „Systemy Czasu Rzeczywistego” – SCR 2013

były dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 1064/P-DUN/2013 z dnia 24.07.2013).

 

(*) ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.