Kontakt

Koordynator

dr inż. Anna Borawska
e-mail: cmee@pti.szczecin.pl
telefon: 504 154 544

 

Adres korespondencyjny

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64, p. 7
71-101 Szczecin