Komitet Organizacyjny

Skład Komitetu Organizacyjnego:

  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)

  • Anna Sobolewska (Uniwersytet Szczeciński)
  • Maciej Godniak (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
  • Tomasz Klasa (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
  • Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński)
  • Tomasz Zdziebko (Uniwersytet Szczeciński)