Terminy i opłaty

Terminy zgłaszania artykułów

30.09.2016 - nadsyłanie pełnych tekstów artykułów
15.10.2016 - wniesienie opłaty konferencyjnej
30.11 - 1.12 2016 - konferencja

 

Opłaty za udział/publikację artykułu w ramach konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016

750 zł – uczestnictwo w konferencji (udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, publikacja 1 artykułu)
650 zł – opłata dla Studentów i Doktorantów
450 zł – tylko publikacja lub kolejny artykuł*

Powyższe opłaty nie obejmują noclegu w dn. 30 listopada – 1 grudnia 2016 r.

* Opłata 450 zł dotyczy publikacji w monografii naukowej, objętość ok. 0,5 arkusza wydawniczego. 

Opłaty należy wpłacać na konto

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

NIP: 522-000-20-38

Bank BZ WBK 
65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

 z dopiskiem "[akronim nazwy konferencji] 2016 - imię i nazwisko"