Rada Programowa

prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński - Przewodniczący Rady Programowej
prof. dr hab. Witold Chmielarz – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Zygmunt Drążek – Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jerzy Korczak - Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
prof. dr hab. Tadeusz Krupa - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Bernard Kubiak - Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński - Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Celina Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
prof. dr hab. Leszek A. Maciaszek – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
prof. dr hab. Bolesław Borkowski - SGGW, Warszawa
prof. dr hab. Dariusz Dziuba - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski - Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
prof. dr hab. Stanisław Wrycza - Uniwersytet Gdański
dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Jakub Swacha – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Jacek Cypryjański – Uniwersytet Szczeciński
dr. hab. prof. US Ewa Frąckiewicz – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. prof. US Edyta Rudawska – Uniwersytet Szczeciński
dr hab. inż. prof. UE Małgorzata Nycz, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
dr hab. prof. UG Jerzy Auksztol – Uniwersytet Gdański
dr hab. prof.PC Janusz Grabara - Politechnika Częstochowska
dr hab. prof.PC Dorota Jelonek - Politechnika Częstochowska
dr hab. prof. SGGW Joanna Kisielińska - SGGW, Warszawa
dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński - SGH Warszawa
dr hab. prof. UG Przemysław Lech - Uniwersytet Gdański
dr.ing.,ec. Gabriela Lobonțiu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Rumunia
dr hab. prof. UE Mieczysław Owoc - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
dr hab. prof. UE Małgorzata Pańkowska - Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
dr hab. prof. UMCS Zbigniew Pastuszak - UMCS w Lublinie
dr hab. Prof. UG Marcin Sikorski - Politechnika Gdańska
dr hab. inż. Stanisław Stanek - Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu
dr hab. prof. UJK Urszula Świerczyńska - Kaczor - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. inż. prof. PO Janusz Wielki - Politechnika Opolska
dr hab. prof. UE Ewa Ziemba - Uniwersytet Ekonomiczny Katowice
dr Karolina Muszyńska – Uniwersytet Szczeciński
dr Mateusz Grzesiak – Uniwersytet Szczeciński
dr Tomasz Komorowski – Uniwersytet Szczeciński
dr Karol Kuczera – Uniwersytet Szczeciński
dr Tomasz Parys – Uniwersytet Warszawski
dr Grzegorz Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński
dr Barbara Wąsikowska – Uniwersytet Szczeciński
dr Agata Wawrzyniak – Uniwersytet Szczeciński
dr Tomasz Zdziebko – Uniwersytet Szczeciński
dr inż. Mieczysław Jagodziński - IFS Poland