Komitet Organizacyjny

Organizatorzy konferencji Informatyka w Zarządzaniu 2016

  • Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  • Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego),
  • Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego),
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Członkowie komitetu organizacyjnego

dr Karolina Muszyńska (Uniwersytet Szczeciński) – przewodnicząca
dr hab. prof. US Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
dr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński)
dr Barbara Królikowska (Uniwersytet Szczeciński)
dr Mateusz Grzesiak (Uniwersytet Szczeciński) 
dr Grzegorz Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
dr Monika Eisenbardt (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Tomasz Parys (Uniwersytet Warszawski)
dr Oskar Szumski (Uniwersytet Warszawski)
dr Agata Wawrzyniak (Uniwersytet Szczeciński)
dr Barbara Wąsikowska (Uniwersytet Szczeciński)
dr Łukasz Wiechetek (UMCS w Lublinie)
dr Tomasz Zdziebko (Uniwersytet Szczeciński)
mgr Katarzyna Zarańska (Uniwersytet Warszawski)