IwZ 2015

 

KKiO

CMEE

SMI

Czwartek 17.09.2015

11.00 - 12.30

Warsztat:
Inżynieria wymagań a nowatorskie metody tworzenia oprogramowania

ODWOŁANY

Warsztat:
Programowanie równoległe architektur masywnie wielordzeniowych Intel MIC (cz. 1)
s. Kalman

Warsztat (eng): 
Techniki neurobiologii poznawczej
w eksperymentach ekonomicznych

s. Strauss
12.30 - 13.00 Przerwa kawowa
13.00 - 14.30

Warsztat (eng): 
How to Write and Use the Ontology Requirements Specification

ODWOŁANY

Warsztat: 
Programowanie równoległe architektur masywnie wielordzeniowych Intel MIC (cz. 2)
s. Kalman
Warsztat: 
Ekonomia eksperymentalna – Rozwiązania IT dla edukacji i nauki
s. Strauss

 

KKiO

IwZ

CMEE

SMI

 

15.30 - 16.30

Uroczyste otwarcie konferencji
Prowadzenie: Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
Wystąpienia: Prezesa PTI prof. dr hab. inż. Mariana Nogi, Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz przewodniczących Komitetów Programowych konferencji KKIO, IwZ, SMI, CMEE

s. Casino

 

16.30 - 17.00

Wykład zaproszony IwZ: Po drugiej strony mocy, czyli ciemna strona informatyki
Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska
s. Casino

 
17.00 - 17.15 Przerwa kawowa  

17.15 - 17.45

Wykład zaproszony KKIO: What it takes to build and support a large public service
dr Wojtek Kozaczyński, Microsoft
s. Casino

Prowadzi:
prof. dr hab. Leszek Maciaszek

Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

17.45 - 18.15

Wykład zaproszony CMEE: How brain thinks and manages itself?
dr hab. Andrzej Potemkowski, Uniwersytet Szczeciński
s. Casino

18.15 - 18.35

Informacja o projekcie: WCAG 2.0: promocja dobrych praktyk programistycznych
dr Tomasz M. Komorowski, Izba Rzeczoznawców, Polskie Towarzystwo Informatyczne
s. Casino

 

 

20.00 -

Bankiet
s. Chopin

 

 

Piątek 18.09.2015

7.00 - 9.00

Śniadanie

 

9.00 - 9.30

Wykład zaproszony CMEE: Cognitive neuroscience for the evaluation of commercial advertisings and the user experience in retail
dr Patrizia Cherubino, Sapienza University of Rome
s. Casino

Prowadzi:
prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Politechnika Poznańska

9.30 - 10.00

Wykład zaproszony IwZ: Informatyka w polskich firmach
prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
s. Casino

10.00 - 10.30

Wykład zaproszony IwZ: HP: miejsce spotkań biznesu, trendów IT I talentów
Sebastian Pawlak, HP Chief Technologist & PreSales Manager
s. Casino

10.30 - 11.15

Wykład zaproszony KKIO: Is best software engineering performed by software engineers? A perspective from the (real) industry
Prof. Juan Llorens, University Carlos III Madrid / The REUSE Company
s. Casino

11.15 - 11.30

Przerwa kawowa

 

11.30 - 13.30

Sesja naukowa
KKIO 1

Prowadzi:
prof. dr hab. Zbigniew Huzar

Politechnika Wrocławska
s. Kalman

Panel dyskusyjny: Zarządzanie i informatyka
Prowadzenie: prof. Z. Szyjewski US,
z udziałem: prof. J. Kisielnickiego PW, prof. I. Hejduk SGH, dr W.Staniszkisa Rodan Systems, prof. D. Zarzeckiego US.

s. Casino

 

13.30 - 14.30

Obiad

 

14.30 - 16.30

Sesja naukowa
KKIO 2

Prowadzi:
dr hab. Piotr Kosiuczenko

Wojskowa Akademia Techniczna
s. Casino

Sesja naukowa
IwZ 1

Prowadzi:
prof. dr hab. Zbigniew Binderman

PWSZ Gorzów Wielkopolski
s. Lehar

Sesja naukowa
CMEE 1

s. Kalman

Sesja SMI 1
Wykład 1
Wykład 2
Wykład 3
s. Strauss

Posiedzenie Rady Naukowej PTI
s. Offenbach

16.30 - 16.45

Sesja plakatowa
KKIO

Prowadzi:
dr inż. Bogumiła Hnatowska

Politechnika Wrocławska
s. Casino

(do 17.15)

Przerwa kawowa

16.45 - 18.45

Sesja naukowa
IwZ 2

Prowadzi:
dr hab. prof. US Jakub Swacha

Uniwersytet Szczeciński
s. Lehar

Sesja naukowa
CMEE 2

s. Offenbach

Panel Młodych Naukowców IT
s. Kalman

(od 17.15)

 Panel dyskusyjny: Od pomysłu do przemysłu - badania i praktyka inżynierii oprogramowania
s. Casino

Posiedzenie Zarządu Głównego PTI
s. Strauss

(od 16:30
do ok. 18.35)

Posiedzenie Komitetów Programowych
s. Strauss

(od 18.30 do 19.30)

 

20.00 -

Kolacja, Turniej bowlingowy o puchar prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego PTI
bar, tor bowlingowy

 

 

 

Sobota 19.09.2015

 

7.00 - 9.00

Śniadanie

 

9.00 - 9.45

Wykład zaproszony KKIO: Development and Evolution of Variant-Rich Software Ecosystems
Prof. Klaus Schmid, University of Hildesheim
s. Casino

Prowadzi:
prof. dr hab. Krzysztof Kukuła

Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie

Posiedzenie Zarządu Głównego PTI
s. Strauss

(od 9:30
do ok. 14.30)

9.45 - 10.30

Wykład zaproszony CMEE: Błąd koniunkcji oraz implikatury skalarne (Conjunction fallacy and scalar implicatures)
dr hab. Maciej Witek, Uniwersytet Szczeciński
s. Casino

10.30 - 11.00

Dyskusje przy kawie

11.00 - 13.00

Sesja naukowa
KKIO 3

Prowadzi:
dr hab. Lech Madeyski

Politechnika Wrocławska
s. Casino

Sesja naukowa
IwZ 3

Prowadzi:
prof. dr hab. Bolesław Borkowski

Uniwersytet Warszawski, SGGW
s. Lehar

Sesja naukowa
CMEE 3

s. Offenbach

Warsztat PMI
cz.1
s. Kalman

13.00 - 13.15

Ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze wystąpienia, zakończenie konferencji
s. Casino

13.15 - 14.00

Obiad

14.00 - 15.30  

Warsztat PMI
cz.2
s. Kalman

 

 

KKIO 2015 Szczegóły programu

Sesja naukowa 1: Software Management

 • (EN) Łukasz Stilger and Marek Majchrzak. Experience Report: Introducing Kanban into an Automotive Software Project
 • (EN) Aneta Poniszewska-Marańda and Rafał Włodarski. Adapting Scrum Method to Academic Settings
 • (EN) Mariusz Postół. Agile Management of Research Projects in the Contract Context
 • (EN) Krzysztof Wnuk and Emilia Mendes. The Project Management Perspective on Software Value: a Literature Review
 • (PL) Dawid Karabin i Ziemowit Nowak. AngularJS vs. Ember.js - analiza wydajności frameworków dla aplikacji webowych typu SPA

Sesja naukowa 2: Software Modelling and Quality

 • (EN) Małgorzata Sadowska and Zbigniew Huzar. Towards Creating Complete Business Process Models
 • (EN) Bogumiła Hnatkowska. Towards Automatic Sumo to UML Translation
 • (EN) Dariusz Gall and Anita Walkowiak. PIM-PSM Pattern-Aware Transformations 
 • (EN) Stanisław Jarząbek and Kuldeep Kumar. Weak Separation of Tightly Coupled Concerns with Generic Program Representation
 • (PL) Rafał Wojszczyk. Weryfikacja poprawności implementacji struktury wzorców projektowych w oparciu o model referencyjny

Sesja naukowa 3: Software Practice and Quality

 • (EN) Sławomir Samolej and Tomasz Rogalski. Experimental Real-Time Arinc 653 Based Pitch Angle Control Application
 • (EN) Rakesh Rana, Miroslaw Staron and Christian Berger. Improving Dependability of Embedded Software Systems using Fault Bypass Modeling
 • (PL) Lech Tuzinkiewicz i Emilia Zakrawacz. Model jakości danych: definicja i pomiary
 • (PL) Bożena Śmiałkowska. Metoda oceny użyteczności i funkcjonalności hurtowni danych
 • (PL) Lucjan Pelc. Praktyczne wykorzystanie parametryzowanych rozmytych sieci Petriego

Sesja plakatowa

 • (EN) Jarosław Wojciechowski. From Academic Project to Production Software based on Java Web-tier CMS Application
 • (PL) Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik. Metodyka zarządzania ryzykiem w cyklu rozwojowym systemu informatycznego
 • (PL) Jarosław Napiórkowski, Jerzy Stanik. Metodyka zarządzania ryzykiem w cyklu eksploatacyjnym systemu informatycznego
 • (PL) Jakub Swacha. Gamifikacja w nauczaniu programowania: przesłanki i dostępne rozwiązania
 • (EN) Tomasz Straszak. Automating acceptance testing with ReDSeT tool support
 • (EN) Kamil Rybiński. Specifying domain knowledge for purposes of code generation
 • (PL) Norbert Jarzębowski. Zautomatyzowana metoda przenoszenia systemów zastanych do nowych technologii

SMI 2015 Szczegóły programu

Sesja SMI 1

Wykład zaproszony: Kluczowe zmiany algorytmów wyszukiwarek internetowych w latach 2012-2015
Maciej Woźniak, Agencja Whites

Wykład zaproszony: UniCloud 1.0 czyli sztuka budowy funkcjonalnej chmury
Piotr Niemcewicz, Unizeto Technologies S.A.

Wykład zaproszony: Procesy wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Krzysztof Kozakowski, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Panel Młodych Naukowców IT

 • (PL)Wojciech Sałabun. Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych
 • (PL)Adam Żywotko. Dychotomiczna klasyfikacja komponentów elektronicznych z wykorzystaniem algorytmu dopasowywania wzorca
 • (PL)Anna Śniegula. Rola grafiki komputerowej w prowadzeniu bloga modowego
 • (PL)Daniel Biczysko. Obecność łódzkich uczelni wyższych w Internecie
 • (PL)Michał Błaszczyk. Internet jako narzędzie demokracji bezpośredniej
 • (PL)Michał Nowicki. Nowe metody wspomagania nawigacji osób wykorzystujące zasoby urządzeń mobilnych typu tablet lub smartfon
 • (PL)Milan Popović. Zapobieganie nadużyciom faktoringowym przy wykorzystaniu systemu informatycznego
 • (PL)Olga Sobolewska. Personalizacja w szkoleniach e-learningowych
 • (PL)Wojciech Grzelak. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej przy użyciu technologii Business Intelligence
 • (PL)Marcin Pietrzykowski. Zastosowanie metody mini-modeli opartej na hipersześcianie w procesie modelowania danych wielowymiarowych
 • (PL)Robert Król, Alicja Lalik, Sebastian Szczepański, Agnieszka Szczepańska. Nowoczesne nauczanie programowania. Czy można zastąpić Lego Mindstorm?

CMEE 2015 Szczegóły programu

Sesja naukowa 1: Theoretical and methodological aspects of experimental economics

 • (EN) Danuta Miłaszewicz. Experimental economics - genesis and essence
 • (EN) Mariusz Doszyń, Sebastian Majewski. Is there enough psychology in behavioural economics? Personality types and human propensities
 • (EN) Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska. Waldemar Tarczyński. Investment with the use of fundamental power index - selected approaches
 • (EN) Paweł Ziemba, Jarosław Wątróbski. MCDA method selection problem in experimental economy
 • (EN) Ebrahim Golzar, Hossein Jafari, Mohsen Jafari, Amir Hossein Bakhtiari. Providing a new approach for the calculation of the average internal rate of return

Sesja naukowa 2: Methods and tools of experimental economics

 • (EN) Wojciech Sałabun, Marcin Pietrzykowski. Neural Networks in Economic Problems
 • (EN) Salam Al-Augby, Kesra Nermend, Sebastian Majewski, Agnieszka Majewska. Using vector measure construction method (VMCM) in classification stock market companies
 • (EN) Jarosław Jankowski, Jarosław Wątróbski, K.Witkowska. Eye Tracking Based Experimental Evaluation of the Parameters of Online Content Affecting the Web User Behavior
 • (EN) Mohammad Taleghani. Technology Acceptance Model for E-Banking Account Users
 • (EN) Yasen Rajihy, Akeel Alsakaa, Kesra Nermend. ANN Algorithms in Stock Market Forecasting
 • (EN) Kesra Nermend, Mateusz Piwowarski, Ammar Shihab. The Methodology Of Study Website Usability For The Local Government Units

Sesja naukowa 3: Practical issues – case studies

 • (EN) Jacek Cypryjański, Aleksandra Grzesiuk, Edyta Rudawska. The Behavior of inexerienced buyers in buy-it-now online auctions
 • (EN) Agata Wawrzyniak. Barbara Wąsikowska. The Study of Advertising Content with Application of EEG
 • (EN) Mohammad Taleghani , Ataollah Taleghani. The Study of Influencing Factors on Customers’ Decision to Use of Mobile Banking Based on SMS Services
 • (EN) Habib Shabazigigasari, Akram Abbasifar, Maryam Shahbazi Gigasari. Ex-ante Impact Study on the MENARID Vermi-Compost Production Project
 • (EN) Mohammad Kalmarzi Moghadam ,Davood Hadifar. A Multi-agent System to improve E-health
 • (EN) Mohammad soleimani , Hossein noori. Optimal Placement of FACTS Device ( UPFC) In a Power System for Enhancement of Power Quality

IwZ 2015 Szczegóły programu

Sesja naukowa 1: Informatyka w usługach edukacyjnych i zarządzaniu organizacją

 • [EN] Aneta Poniszewska-Maranda, Marta Chruściel. Attractiveness of seniors learning  improved by concept of Internet treasure hunt
 • [PL] Andrzej Zajkowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki. Wykorzystanie metody AHP do selekcji wariantów informatyzacji organizacji
 • [PL] Beata Krawczyk-Bryłka. Budowanie zespołu wirtualnego - zasady i wyzwania
 • [PL] Bożena Śmiałkowska. Wspomaganie procesów oceny i wyboru strategii firmy za pomocą adaptacyjnej hurtowni danych
 • [PL] Tomasz Klasa. Model gromadzenia danych monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacji wirtualnej

Sesja naukowa 2: Informatyka dla przedsiębiorstw

 • [PL] Adam Wasilewski. Integracja systemów informatycznych w ramach farm e-commerce
 • [PL] Eryk Głodziński. Wspomaganie controllingu przedsięwzięć budowlanych systemami informatycznymi – wymagania, stan obecny i perspektywy
 • [PL] Marcin Mastalerz. Koncepcja hybrydowego modelu strategii informatyzacji przedsiębiorstwa wykorzystująca narzędzia architektury korporacyjnej
 • [PL] Mirosław Smużniak. Charakterystyka strategii logistycznych w e-­handlu w  zastosowanych przez sklepy internetowe z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • [PL] Piotr Modliński. Analiza funkcjonalności oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami w MŚP
 • [EN] Przemysław Lech. Risk Factors in Enterprise Systems’ Projects – A Consultants’ Perspective

Sesja naukowa 3: Modele, metody i trendy informatyczne w zarządzaniu

 • [EN] Ireneusz Miciuła, Katarzyna Kazojć. Trends in the e-conomy in the context of channels electronic access enterprises to consumer in virtual space
 • [PL] Grzegorz Szyjewski. Zdalna realizacja usług w Internecie, z uwzględnieniem cech charakteryzujących użytkownika
 • [PL] Monika Łobaziewicz. Standardy architektury  modelu systemu  B2B wspomagającego zarządzanie procesami budowlanymi
 • [PL] Przemysław Polak. Błędy w zastosowaniach BPMN w różnych aspektach zarządzania procesami biznesowymi
 • [PL] Wojciech Sałabun. Identyfikacja ekspertowego modelu decyzyjnego w problemach wielokryterialnych z zastosowaniem metody obiektów charakterystycznych

Zaproszeni prelegenci:

IT Director, CEE; Agile Trainer & LeanIT Practitioner
Wprowadzenie do Agile Project Management - teoria i praktyka

Highly organised leader and expert in IT & project management field. Always keeps Team in the centre. Value and results focused with lean and agile approach. Individual with proven achievements in project & business management, process improvement and team leadership. Experienced in managing geographically distributed, multi-disciplinary projects and customer teams. Capable of leading and motivating individuals to build cohesive teams. Project management mentor. Certified by PMI, APMG and Scrum.org. Experienced in project excellence awards assessments. Conference speaker.

Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Komputerowe gry decyzyjne w kształtowaniu unikatowych kompetencji menedżerskich.

Cybernetyk, naukowiec: obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, dyscyplina naukowa nauki o bezpieczeństwie. Ekspert w zakresie gier decyzyjnych i symulacji komputerowych. W 1995 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną, Wydział Cybernetyki, kierunek Zautomatyzowane Systemy Dowodzenia. W 2002 roku obronił w Akademii Obrony Narodowej rozprawę doktorską – praca dotyczyła opracowania gry wojennej dla Sił Powietrznych RP. Przygotował dysertację habilitacyjną na temat gier decyzyjnych dla kształtowania kompetencji menedżerskich.

Prezes Zarządu Rodan Systems
Temat prezentacji zostanie ogłoszony wkrótce.

Dr Witold Staniszkis jest prezesem zarządu, założycielem i współudziałowcem Rodan Systems SA. Ukończył Uniwersytet Gdański w roku 1966, tytuł doktora uzyskał w roku 1976. Od ponad 30 lat związany jest z dziedziną projektowania i produkcji oprogramowania. W trakcie swojej kariery zawodowej prowadził prace badawcze oraz kierował wieloma realizacjami dużych systemów informatycznych w dziedzinie baz danych w Polsce, USA oraz Europie Zachodniej, między innymi: SYKON, RODAN, Distributed Query System, DataBase Predictor and Analyzer.

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Temat prezentacji zostanie ogłoszony wkrótce.

Współtwórca szkoły naukowej: wrocławskiej prakseologiczno-metodologicznej szkoły zarządzania. Wypromował 3 doktorów. Autor 121 publikacji (z czego 13 – publikacje zwarte).

 

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Temat prezentacji zostanie ogłoszony wkrótce.

Profesor nauk ekonomicznych. W roku 1979 uzyskała tytuł doktora w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, a w roku 1987 stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł profesora uzyskała w 1993 roku na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od roku 1996 profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2004 roku kierownik Katedry Systemów Zarządzania. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej i w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie.

 

Profesor na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Temat prezentacji zostanie ogłoszony wkrótce

Profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania UW i na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Członek założyciel PTI. Przewodniczący Rany Naukowej NTIE. Autor ok. 20 książek o tematyce Zarządzania i Informatyki. Był dyrektorem ds Badawczych i projektowania Centrum Projektowania i Zastosowania Informatyki ZETO ZOWAR. Członek honorowy IPMA Polska, Wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

 

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, polski ekonomista
Temat prezentacji zostanie ogłoszony wkrótce

Ekspert w dziedzinie funkcjonowania holdingów i grup kapitałowych. Przewodniczący Komitetu ds organizacji i zarządzania nauk Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

 

Skład Rady Programowej:

 • Przewodniczący Rady Programowej - prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)

 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska)
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. Leszek A. Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Macquarie University Sydney)
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Antoni Nowakowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Witold T. Bielecki (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
 • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. prof. US Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Jan Zych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr inż. Eryk Głodziński (Politechnika Warszawska)
 • dr inż. Marek Hołyński (Instytut Maszyn Matematycznych)
 • dr inż. Wacław Iszkowski (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Tomasz M. Komorowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Karol Kuczera (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Karolina Muszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Tomasz Parys (Uniwersytet Warszawski)
 • dr inż. Adam Sokołowski (Politechnika Częstochowska)
 • dr Witold Staniszkis (Rodan System)

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - dr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński) - (kontakt: tomasz.komorowski [at] us.szc.pl)
   
 • dr Karolina Muszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Tomasz Parys (Uniwersytet Warszawski)
 • dr inż. Adam Sokołowski (Politechnika Częstochowska)
 • dr hab. prof US Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Grzegorz Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr inż. Tomasz Klasa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż Marcin Mastalerz (Uniwersytet Szczeciński) - organizacja warsztatu PMI

 

Konferencja odbędzie się w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach.

Adres hotelu:

Amber Baltic, Promenada Gwiazd 1, Międzyzdroje. 

(pokaż na mapie)

Dojazd do Międzyzdrojów:

Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konferencji PTI 2015 (koszt noclegów nie jest wliczony do opłaty konferencyjnej).

Hotel Amber Baltic przygotował specjalną bardzo atrakcyjną ofertę noclegów dla uczestników naszych konferencji. 

Opcje zakwaterowania:

Pojedyncze łóżko w pokoju dwuosobowym za 3 dni (17-20 września 2015): 390 PLN, za 2 dni (18-20 września 2015): 260 PLN (130 PLN / noc)

Pokój jednosobowy za 3 dni (17-20 września 2015): 600 PLN, za 2 dni (18-20 września 2015): 400 PLN (200 PLN / noc)

Podwójne łóżko w pokoju dwuosobowym za 3 dni (17-20 września 2015): 780 PLN, za 2 dni (18-20 września 2015): 520 PLN (260 PLN / noc)

W ceny pokoi wliczone jest: śniadanie (podawane 7.00-10.00) oraz nielimitowany dostęp do basenu i sauny.

Ceny pokoi nie zawierają opłaty lokalnej (2 PLN za osobę za dzień).

Zameldowanie: 15.00
Wymeldowanie: 12.00

Noclegi należy rezerwować samodzielnie w Hotelu Amber Baltic, dzwoniąc na nr tel. +48 91 32 28 760, pisząc email na adres reservation@hotel-amber-baltic.pl lub korzystając ze strony http://www.vi-hotels.com/pl/amber-baltic/pokoje/.

Specjalna zniżka dla uczestników konferencji przysługuje do 24.08.2015 po podaniu hasła "Konferencje PTI 2015".

 

Opłaty należy wpłacać na konto

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

NIP: 522-000-20-38

Bank BZ WBK 
65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

 z dopiskiem "[akronim nazwy konferencji] 2015 - imię i nazwisko"

 

Koszty udziału w konferencji:

 • Opcja 1: 615,00 zł (500zł + 23% VAT) - Udział w konferencji wraz z publikacją 
  - wczesna rejestracja, opłata wniesiona do 31 lipca 2015
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, publikację jednego referatu) 
 • Opcja 2: 615,00 zł (500zł + 23% VAT) - Udział w konferencji bez publikacji 
  - wczesna rejestracja, opłata wniesiona do 31 lipca 2015 
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne) 
 • Opcja 3: 246,00 zł (200zł + 23% VAT) - Udział w konferencji studentki/studenta
  - wczesna rejestracja, opłata wniesiona do 31 lipca 2015
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, publikację jednego referatu) 
 • Opcja 4: 984,00 zł (800zł + 23% VAT) - Udział w konferencji bez publikacji 
  - późna rejestracja, opłata wniesiona do 10 września 2015
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne) 
 • Opcja 5: 615,00 zł (500zł + 23% VAT) - Udział w konferencji studentki/studenta 
  - późna rejestracja, opłata wniesiona do 10 września 2015
  (organizatorzy zapewniają trzydniowe uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, publikację jednego referatu) 
 • Opcja 6: 492,00 zł (400zł + 23% VAT) - Dopłata do publikacji drugiego (kolejnego) artykułu 

 

 Informacje dodatkowe

* kwalifikacja na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej, liczba miejsc ograniczona
Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegu. Informacje na temat noclegów znajdują się na stronie Noclegi.
Opłata za osobę towarzyszącą wynosi tyle samo jak za uczestnika konferencji (opcje 1-5).
Częściowy udział (w jednym dniu konferencji) bez publikacji upoważnia do wniesienia opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej