Sejmik Młodych Informatyków VII edycja 2012

O konferencji

20-22 września 2012 w Międzyzdrojach w Hotelu Amber Baltic odbyła się VII edycja konferencji poświęconej nowym technologiom informatycznym – Sejmik Młodych informatyków. Na dwa dni Międzyzdroje zamieniły się w miejsce spotkań i prezentacji prac badawczych (w zakresie informatyki), młodych pracowników nauki i praktyki.

Sejmik prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Rangi wydarzeniu dodają zaproszeni koordynatorzy paneli, znane osobistości świata nauki i praktyki. Zaplanowane zostały również wystąpienia w formie referatów zamówionych przez organizatorów.

Zakres tematyczny Sejmiku obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać.

Zgłoszone referaty naukowe, które uzyskały pozytywne recenzje, zostały opublikowane w jednym z czasopism, zależnie od tematyki i poziomu naukowego opracowania. O miejscu publikacji zadecydował Komitet Programowy SMI po zapoznaniu się z treścią referatu i recenzją wstępną.

Tematyka SMI 2012

 • Internet i multimedia – systemy i technologie– prof. dr hab. Antoni Wiliński (Lider Sekcji)
 • Zarządzanie projektami informatycznymi i efektywność IT– prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Lider Sekcji), dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Lider Sekcji)
 • Zarządzanie projektami europejskimi – prof. Michael Klotz (Lider Sekcji), dr hab. Jakub Swacha (Lider Sekcji)
 • Symulacja komputerowa i analiza danych– dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Lider Sekcji), dr hab. prof. US Kesra Nermend (Lider Sekcji)
 • Zastosowania sztucznej inteligencji– prof. dr hab. Dorota Witkowska (Lider Sekcji)
 • Modelowanie i symulacja w technice– prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak (Lider Sekcji)
 • Zarządzanie wiedzą– prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Lider Sekcji)

Wydarzenia towarzyszące

Konkurs „Young for IT Science” SMI 2012

Zaprosiliśmy studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki do udziału w konkursie na najlepsze artykuły naukowe o tematyce informatycznej. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego – Organizatora konferencji „Sejmik Młodych Informatyków”, wybierała do 10 najciekawszych tekstów. Laureaci Konkursu (autorzy zwycięskich opracowań) byli zaproszeni na konferencję SMI 2012 i poproszeni o zaprezentowanie artykułów w języku angielskim podczas sesji „Young for IT Science”. Koszty udziału Laureatów Konkursu w konferencji zostały pokryte przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zwycięzca Konkursu został wyłoniony podczas SMI 2012.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Wiek do 35 roku życia,
 • Stopień naukowy max doktor,
 • Przesłanie pełnego tekstu artykułu w języku angielskim do 30 czerwca 2012,
 • Autor nie był uczestnikiem „Panelu Młodych” w poprzednich edycjach SMI.

Konkurs EUCIP podczas Sejmiku Młodych Informatyków

Podobnie jak w ubiegłych latach, podczas konferencji SMI 2012 został przeprowadzony konkurs Europejskiego Certyfikatu Zawodu Informatyka (EUCIP). Korzystając z doświadczeń nabytych podczas poprzednich edycji, postanowiono w tym roku zmodyfikować formułę konkursu. Jedno stanowisko egzaminacyjne w eksponowanym miejscu oraz długi czas trwania testu sprawiały, iż niewielu uczestników znajdowało czas na wypełnienie pełnego testu w odpowiednich warunkach.

W tym roku każdy uczestnik SMI otrzymał kod, umożliwiający uruchomienie testu EUCIP on-line. Test mógł zostać uruchomiony na dowolnym komputerze, o dowolnej porze, jednak tylko w czasie trwania Konferencji. Dzięki temu uczestnicy mogli wybrać nie tylko czas ale również miejsce w którym chcą przystąpić do wspólnej zabawy. Pomimo „luźnej” formuły konkursu, zachowane zostały zasady „fair-play”.

Na zwycięzcę konkursu (osoby z najlepszym wynikiem punktowym) została przygotowana nagroda! Pełny regulamin konkursu dostępny był w systemie konkursowym on-line.

Zjazd absolwentów DSG SMI 2012

PMI, współpraca i rozwój Project Managerów SMI 2012

Podczas SMI 2012 uczestnicy mieli znakomitą okazję, żeby dowiedzieć się więcej o światowym systemie standaryzacji zawodu Project Managera, o tym jak działa PMI i zobaczyć to w praktyce.

 • PMI to wiodąca światowa organizacją not-for-profit , zrzeszająca osoby związane ze środowiskiem zarządzania projektami,
 • Ponad 600 000 członków w 185 krajach świata,
 • Opracowuje uznawane na całym świecie standardy zarządzania projektami i wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne,
 • Promuje zwiększanie uznawalności i akceptacji roli zarządzania projektami w udanych projektach we wszystkich sektorach gospodarki.

Więcej informacji w artykule: PMI, współpraca i rozwój Project Managerów – pora na działania w Szczecinie

Warsztaty

„Bezpieczeństwo IT – technologia warstwy ósmej” (IT Security – 8th layer technology), Prowadzenie: mgr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński), Podczas warsztatu zaprezentowane zostały możliwości nowoczesnych urządzeń klasy UTM (Unified Threat Management) i ich zastosowanie w zabezpieczeniu ruchu sieciowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Podczas warsztatu uczestnicy mieli do dyspozycji 5 urządzeń oraz możliwość samodzielnej pracy na tych urządzeniach.

 „Wprowadzenie do programowania urządzeń mobilnych z systemem Android”, (An Introduction to programming Android mobile devices), Prowadzenie: dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński), Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z podstawami programowania urządzeń mobilnych z systemem Android. Zaprezentowane zostały: warsztat programisty, podstawowe cechy i elementy aplikacji oraz dostęp do głównych funkcji charakterystycznych dla urządzeń mobilnych. Ponadto omówione zostało tworzenie zarówno natywnych aplikacji pisanych w języku Java oraz aplikacji wieloplatformowych pisanych w HTML5/Javascript z wykorzystaniem PhoneGap.

Turniej Bowlingowy SMI 2012

Wszystkich uczestników konferencji zapraszano do udziału w turnieju kręglowym o puchar Prezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Do dyspozycji uczestników turnieju zostały oddane 4 tory bowlingowe. Turniej odbył się w piątek 21 września 2012 w godzinach 20:00 – 22:00 w kręgielni hotelu Amber Baltic.

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Zachodniopomorski
 • Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Komitet organizacyjny

 • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący
 • mgr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński) – sekretarz konferencji
 • dr Barbara Królikowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr inż. Maciej Godniak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • mgr inż. Anna Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Tomasz Zdziebko (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Grzegorz Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Anna Worach (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum)
 • dr inż. Mateusz Piwowarski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Karolina Muszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Rada programowa

Skład Rady Programowej:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. Marco Ferretti – Presidente Consiglio Didattico Classe Ingegneria Informazione (Università degli studi di Pavia)
 • prof. dr rer. oec. habil. Joachim Frahm (Hochschule Wismar, Niemcy)
 • Professor Larisa S. Globa, National Technical University of Ukraine „Kiev Polytechnic Institute”
 • Professor Akira Imada, Brest State Technical University, Belarus
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
 • prof. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
 • prof. dr hab. Andrzej Straszak (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
 • prof. dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
 • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Leszek A. Maciaszek (Macquarie University, Sydney, Australia)
 • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
 • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Robert Dylewski (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
 • dr Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 • dr inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż. Janusz Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
 • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Marek Valenta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Program

20.09.2012 (czwartek)

 • Wykład inauguracyjny [PL]: „Integracja metod ilościowych w systemach zarządzania”
 • Wykład inauguracyjny [ENG]: „How can we compare intelligence of two machines?”
 • Sesja „European projects” [ENG]
 1. Improvement of Business Process Management in Higher Education institutions (HEI-UP)
 2. Dissemination in European projects – Marketing as usual? Experiences from the projects Baltic Museums 2.0/2.0 Plus
 3. Communications Management as a Critical Success Factor for the Management of a European Project
 4. Using web multimedia management systems in an international project. Baltic Museums.”
 5. Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa

21.09.2012 (piątek)

 • Sesja „Zarządzanie projektami informatycznymi”
 • Warsztat „Bezpieczeństwo IT – technologia warstwy ósmej”
 • Sesja „Zarządzanie wiedzą”
 • Sesja „Internet i multimedia – systemy i technologie”
 • Sesja „Symulacja komputerowa i analiza danych”
 • Warsztat „Wprowadzenie do programowania urządzeń mobilnych z systemem Android”

22.09.2012 (sobota)

 • Wykład wprowadzający: „Młody naukowiec w świecie
 • Innowacyjne podejście do nauki programowania
 • Panel Młodych Informatyków
 • „Young for IT Science” – prezentacje
 • Sesja „Zastosowania sztucznej inteligencji” 

Publikacje i materiały do pobrania