Sejmik Młodych Informatyków II edycja 2007

O konferencji

II edycja Sejmiku Młodych Informatyków odbyła się  13-15 września 2007 r. w Świnoujściu. Tegoroczna konferencja obfitowała w szereg ciekawych, a czasami także kontrowersyjnych dyskusji. Dzięki niekonwencjonalnej formule konferencji, polegającej na odejściu od klasycznych prezentacji referatów na rzecz otwartej wymiany poglądów i opinii, 117 uczestników SMI 2007 (reprezentantów 28 ośrodków naukowych z całej Polski oraz 11 firm i organizacji informatycznych) zamieniło w żywe dyskusje znaczącą część trzydniowych obrad.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był tematyce analizy i przetwarzania danych. Krótki, rzeczowy i dynamiczny wykład Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. zw. dr hab. W. Tarczyńskiego zapoczątkował burzliwą wymianę poglądów, opinii i wiedzy z zakresu zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, technologicznych, medycznych, zmierzając w końcu do filozoficznie postawionego pytania: „Czy (a może kiedy) komputer zastąpi człowieka ?”

Corocznym, nieodzownym elementem SMI jest udział w konferencji studentów kierunków informatycznych. W tym roku zorganizowaliśmy „Festiwal Młodych Talentów” połączony z dyskusją nt. „Tajemnice sukcesów międzynarodowych polskich studentów”. Na zaproszenie i koszt Organizatorów SMI 2007 przybyło 14-stu studentów/absolwentów – laureatów ogólnopolskich i/lub międzynarodowych konkursów i olimpiad informatycznych, a także członków kół naukowych prezentujących imponujące osiągnięcia w zakresie certyfikowanej wiedzy, prowadzonych badań naukowych i projektów komercyjnych.
Sześć przygotowanych prezentacji przedstawiało przede wszystkim wysoki potencjał kształconych na polskich uczelniach informatyków. Zaproszeni goście (na naszą prośbę) chwalili się własnymi osiągnięciami, nagrodami, prestiżowymi certyfikatami.
Jedno z wystąpień poświęcone było czynnikom sukcesu i metodom pracy najbardziej utytułowanych opiekunów polskich olimpijczyków informatycznych (prof. J. Madeya i prof. K. Diksa z Uniwersytetu Warszawskiego). W ten sposób uczestnicy panelu mogli poznać tajniki zaplecza ”kuźni talentów”.
Konkluzją prezentowanych osiągnięć „młodych-zdolnych” była dyskusja o szansach rozwoju zawodowego w dziedzinie informatyki. Kontrowersyjnie postawione pytanie: „Czy musisz wyjeżdżać?” skierowane zarówno do absolwentów, jak i przedstawicieli polskich firm i organizacji informatycznych nie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi. Prezentowane opinie (poparte konkretnymi faktami) prowadziły do wniosków, iż z jednej strony szeroka i atrakcyjna gama propozycji krajowych w niczym nie urąga ich zagranicznym odpowiednikom, z drugiej zaś strony doświadczenie zdobyte za granicą w znacznym stopniu ułatwia dalszy rozwój kariery zawodowej. Próbowano nawet obalić mit o dużej dysproporcji wynagrodzenia krajowego w stosunku do zagranicznego, będący przeważnie głównym powodem emigracji zarobkowej.
Kolejne panele dyskusyjne poświęcone były następującym tematom:
– E-learning – najlepsze praktyki. W tej dyskusji swoje kilkuletnie doświadczenia i osiągnięcia w zakresie zdalnego nauczania przez Internet prezentowali głównie przedstawiciele szczecińskich ośrodków akademickich (Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu oraz Politechnika Szczecińska).
– Bezpieczeństwo systemów informatycznych – panel poprowadzony przez dr hab. prof. PS A. Wilińskiego poświęcony był tematom potencjalnych niebezpieczeństw i metod ich eliminacji. Przedstawione symulacje rzeczywistych ataków efektownie zobrazowały prezentowane teorie zagrożeń.
– Modele karier – stopnie zawodowe – oferta PTI. Kontynuacja toczącej się od lat dyskusji na temat stopni zawodowych „informatyka” uwieńczona konkretnymi rozwiązaniami certyfikacji firmowanymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.
– Grafika komputerowa. Panel dyskusyjny, z udziałem silnej reprezentacji Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej prezentującej szereg zastosowań metod matematycznych w nowoczesnej grafice komputerowej, ciekawie i ujmująco zakończył obrady drugiej edycji konferencji Sejmik Młodych Informatyków.

Świnoujście to piękna, uzdrowiskowa miejscowość o niepowtarzalnym nadmorskim klimacie. Uroki miasta i ładna pogoda sprawiły, że także pozanaukowa część konferencji zebrała wysokie noty. Spacery po plaży, bankiet czy zabawa przy grillu z „szantami na żywo” sprzyjały kuluarowym dyskusjom i wzajemnej integracji.

Sponsorzy i Patronaty

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Zachodniopomorski
 • Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Komitet organizacyjny

 • dr inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący
 • dr Barbara Królikowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Mateusz Piwowarski (Politechnika Szczecińska)
 • mgr inż. Maciej Godniak (Politechnika Szczecińska)
 • mgr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Michał Nowakowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr Anna Śmigielska-Kaczmarek (Politechnika Szczecińska)
 • mgr Anna Worach (Politechnika Szczecińska)
 • mgr Tomasz Zdziebko (Uniwersytet Szczeciński)

Rada programowa

Skład Rady Programowej:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Adam Nowicki (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • dr hab. inż. Andrzej Piegat (Politechnika Szczecińska)
 • prof. dr hab. inż. Georgy Kukharev (Politechnika Szczecińska)
 • prof. dr hab. Andrzej Straszak (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
 • dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tadeusz Wierzbicki (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr hab. prof. ESM Marek J. Greniewski (Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie)
 • dr hab. prof. US Edward Kolbusz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. PP Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Politechnika Szczecińska)
 • dr hab. inż. prof. PS Antoni Wiliński (Politechnika Szczecińska)
 • dr hab. prof. US Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
 • dr inż. Mariusz Borawski (Politechnika Szczecińska)
 • dr inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
 • dr inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. Inż. Dominik Sankowski (Politechnika Łódzka)
 • dr inż. Marek Miłosz (Politechnika Lubelska)

Publikacje i materiały do pobrania

Multimedia


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/pti/functions.php on line 214