Sejmik Młodych Informatyków I edycja 2006

O konferencji

6-8 września 2006 roku w Świnoujściu, w ośrodku wypoczynkowym „Meduza” odbyła się pierwsza edycja Sejmiku Młodych Informatyków.

W trzydniowych obradach wzięło udział blisko 100 osób. Formuła Sejmiku zorganizowana w formie paneli dyskusyjnych została bardzo dobrze przyjęta.

Sejmik Młodych Informatyków jest cykliczną konferencją poświęconą nowym technologiom informatycznym. To miejsce spotkań i prezentacji prac badawczych (w zakresie informatyki), młodych pracowników nauki i praktyki.

Konferencja była prowadzona w formie paneli tematycznych. Koordynatorami paneli były znane osobistości świata nauki i praktyki. Zaplanowane zostały również wystąpienia w formie referatów zamówionych przez organizatorów.

Tematyka paneli dyskusyjnych: 

 • Informatyka klucz do dobrobytu informatyków?!
 • Certyfikowanie umiejętności informatycznych (Microsoft, Novell, ECDL)
 • Zarządzanie ryzykiem, narzędzia sztucznej inteligencji
 • Modele karier naukowych/zawodowych
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo danych ?
 • Innowacyjność a gospodarka elektroniczna.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać.

Tematyka konferencji:

 • Inżynieria oprogramowania
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Wspomaganie decyzji i przetwarzanie danych
 • Geoinformatyka
 • Symulacje komputerowe i modelowanie
 • Zastosowania informatyki w organizacjach i ochronie środowiska
 • Klasyfikacja, analiza danych i zasobów środowiska naturalnego
 • Metody sztucznej inteligencji
 • E-biznes.

Zgłoszone referaty naukowe, które uzyskały pozytywne recenzje zostały opublikowane w suplemencie Polish Journal of Environmental Studies, lista A (Filadelfijska) Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 października 2005 r. Spośród 86 nadesłanych referatów do publikacji zostało zakwalifikowanych 57.

Wydarzenia towarzyszące

W ramach SMI 2006 Koło Naukowe Informatyki BIOS (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), wraz z organizatorami SMI, przygotowało i zrealizowało I Zjazd przedstawicieli kół naukowych informatyki. Spotkanie to było miejscem do wymiany doświadczeń, poglądów i dyskusji, czemu przysłużyła się wspaniała atmosfera nadmorskiego ośrodka wypoczynkowego.

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący
 • dr inż. Mateusz Piwowarski
 • mgr inż. Maciej Godniak
 • mgr Tomasz Komorowski
 • mgr Michał Nowakowski
 • mgr Anna Śmigielska-Kaczmarek
 • mgr Anna Worach
 • mgr Tomasz Zdziebko
 • Grzegorz Olejnik

Rada programowa

Komitet programowy:

 • dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący
 • dr hab. Andrzej Małachowski (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • dr hab. Adam Nowicki (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • dr hab. inż. Andrzej Piegat (Politechnika Szczecińska)
 • dr hab. inż. Dominik Sankowski (Politechnika Łódzka)
 • dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tadeusz Wierzbicki (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr hab. prof. UW Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. prof. AE Stanisław Czaja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)
 • dr hab. prof. AE Jerzy Gołuchowski (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
 • dr hab. prof. WSM Marek Józef Greniewski (Wyższa Szkoła Menadżerska
 • w Warszawie)
 • dr hab. prof. US Edward Kolbusz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. US Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński, Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)
 • dr hab. inż. prof. PS Georgy Kukharev (Politechnika Szczecińska)
 • dr hab. prof. PP Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Politechnika Szczecińska)
 • dr hab. inż. prof. WSIiZ Stanisław Paszczyński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • dr inż. Marek Miłosz (Politechnika Lubelska)
 • dr inż. Mariusz Borawski (Politechnika Szczecińska)
 • dr Stanisław Iwan (Akademia Morska w Szczecinie)
 • dr Barbara Królikowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Karol Kuczera (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Mateusz Piwowarski (Politechnika Szczecińska)

Program

6 września 2006 (środa)

 • Wykład inauguracyjny – prof. zw. dr hab. W. Tarczyński
 • Panel dyskusyjny: Informatyka klucz do dobrobytu informatyków?!

7 września 2006 (czwartek)

 • Panel dyskusyjny: Certyfikowanie umiejętności informatycznych (Microsoft, Novell, ECDL) – moderator: prof. dr hab. Z.Szyjewski
 • Panel dyskusyjny: Zarządzanie ryzykiem, narzędzia sztucznej inteligencji – dr hab. inż. prof. PS A.Wiliński, prof. dr hab. A.Piegat
 • Panel dyskusyjny: Przestępczość komputerowa – dr K. Gorazdowski, dr inż. Imed El Fray oraz gość – funkcjonariusz Policji z Wydziału Przestępczości Gospodarczej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

8 września 2006 (piątek)

 • Panel dyskusyjny: Jak zapewnić bezpieczeństwo danych? – dr inż. P. Forczmański
 • Panel dyskusyjny: Innowacyjność a gospodarka elektroniczna – dr hab. prof. UW W. Chmielarz

Publikacje i materiały do pobrania

Multimedia


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/pti/functions.php on line 214