Sejmik Młodych Informatyków IX edycja 2014

O konferencji

24 września 2014 w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbyła się kolejna edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków poświęcona nowym technologiom informatycznym.

Sejmik jest prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Koordynatorami paneli są znane osobistości świata nauki i praktyki. Zaplanowane są również wystąpienia w formie referatów zamówionych przez organizatorów. Zakres tematyczny Sejmiku obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać.

Kwalifikacja do udziału w konferencji odbyła się na podstawie selekcji streszczeń. Osoby zainteresowane publikacją pełnego artykułu (rozdział w monografii w języku angielskim w serii Zeszyty Rady Naukowej PTI)  mogły przesłać swoje prace po konferencji. Zgłoszone prace przeszły przez regularną procedurę recenzji.

W roku 2014 zaproponowana została całkowicie nowa formuła Sejmiku. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali trzech wykładów zaproszonych, które wygłoszone zostały przez uznanych ekspertów z obszaru informatyki w zarządzaniu. Byli to:

 • zw.dr hab.inż. Jerzy Kisielnicki „Informatyka w zarządzaniu”
 • dr inż. Witold Staniszkis „Zarządzanie procesami biznesowymi”
 • zw.dr hab.inż. Ludosław DrelichowskiL „Zastosowanie standardów ERP i systemów logistycznych a elastyczność organizacji”

W drugiej części Sejmiku zaproponowaliśmy pitch session, otwarty panel dla młodych pracowników nauki, w trakcie którego każda zgłoszona osoba miała do dyspozycji 10 minut na prezentację swoich badań, przedstawienie swoich pomysłów, rozwiązań oraz problemów. Bezpośrednio po sesji odbyło się głosowanie, w którym wybrano najciekawsze, najbardziej angażujące i intrygujące wystąpienia. Osoby które stanęły na podium otrzymały od organizatorów bardzo atrakcyjne nagrody.

Tematyka konferencji

 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Efektywność projektów informatycznych
 • Problemy społeczeństwa informacyjnego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Klasyfikacja i analiza danych
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Technologie internetowe
 • E-biznes, e-commerce
 • E-learning
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Modelowanie i symulacja komputerowa

Inne konferencje

Razem z SMI odbyły się dwie inne flagowe konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego: XVI edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2014) oraz XXI edycja konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR 2014). Dodatkowo, wraz z trzema tradycyjnymi PTIO-owskimi konferencjami odbyła się także XVIII edycja IEEE SPA: Signal Processing, Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications.

Dofinansowanie

XVI edycja konferencji „Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania”, XXI edycja konferencji „Systemy Czasu Rzeczywistego”, IX edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków” – SMI 2014 oraz XVII edycja SPA (Signal Processing – Algorithms, Architectures, Arrangements, Applications).

były dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 1187/P-DUN/2014 z dnia 07/07/2014).

Organizatorzy

Skład Komitetu Organizacyjnego

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. inż. Mikołaj Morzy
 • Sekretarz konferencji: mgr inż. Dariusz Brzeziński
 • Współpraca z wydawnictwami: prof. dr hab. inż. Andrzej Marciniak
 • Organizacja noclegów, cateringu i bankietów, opieka nad gośćmi zaproszonymi: Krzysztof Zimny
 • Sprawy finansowe: dr inż. Krzysztof Zwierzyński
 • Strona internetowa konferencji: mgr Tomasz Komorowski, dr hab. inż. Mikołaj Morzy

 

Rada programowa

Skład Rady Programowej

 • Przewodniczący Rady Programowej: dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Marco Ferretti (Università degli studi di Pavia)
 • dr rer. oec. habil. Joachim Frahm (Hochschule Wismar, Niemcy)
 • Professor Larisa S. Globa, National Technical University of Ukraine „Kiev Polytechnic Institute”
 • Professor Akira Imada, Brest State Technical University, Belarus
 • dr hab. Jerzy Kisielnicki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska)
 • dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
 • dr hab. Andrzej Straszak (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
 • dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
 • nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
 • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Leszek A. Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu)
 • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
 • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Robert Dylewski (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny)
 • dr Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 • dr inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż. Janusz Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny)
 • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr inż. Mateusz Piwowarski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Marek Valenta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Program

środa, 24.września 2014

 • zw. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki „Informatyka w zarządzaniu”
 • dr inż. Witold Staniszkis „Zarządzanie procesami biznesowymi”
 • zw.dr hab. inż. Ludosław Drelichowski „Zastosowanie standardów ERP i systemów logistycznych a elastyczność organizacji”

sesja prezentacyjna

 • Maciej Maroszczyk, Marcin Pilecki, Marcin Szczypka Facial data registration facility for biometric protection of electronic documents
 • Jakub Kiciński Niedeterminizm, korelacja i samopodobieństwo czasów przetwarzania pakietów
 • Paweł Baszuro, Jakub Swacha Concept of metamodel describing collaboration in social networks
 • Tomasz Klasa Secure collection of information security monitoring data in virtual organziations
 • Miłosz Kurzawski Method of Selection of Optimal Angle Silicon Photovoltaic Cells Based on Static Data
 • Marcin Jurkiewicz O kombinatorycznym problemie Shannona
 • Tomasz Marcin Komorowski Referencyjne modele obszarów i kryteriów oceny akademickich usług e-learningowych
 • Marcin Mastalerz, Maciej Olejnik Zmiana strategii świadczenia usług działu informatycznego uczelni wyższej

 

Publikacje i materiały do pobrania

Multimedia


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/pti/functions.php on line 214