Sejmik Młodych Informatyków VIII edycja 2013

O konferencji

18-20 września 2013 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Mickiewicza 64) odbyła się VIII edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków. Ponad 120 uczestników uczestniczyło w kilkunastu sesjach tematycznych, inspirujących dyskusjach i ciekawych wydarzeniach.

Sejmik Młodych Informatyków jest cykliczną konferencją poświęconą nowym technologiom informatycznym. To miejsce spotkań i prezentacji prac badawczych (w zakresie informatyki), młodych pracowników nauki i praktyki.

Sejmik jest prowadzony w formie paneli tematycznych, szkoleń, seminariów i warsztatów. Koordynatorami paneli są znane osobistości świata nauki i praktyki. Zaplanowane są również wystąpienia w formie referatów zamówionych przez organizatorów.

Zakres tematyczny Sejmiku obejmuje obszar szeroko rozumianej informatyki, jej zastosowań w różnych dyscyplinach, a także rozwiązań, które mogą metodycznie ją wspomagać.

Zgłoszone referaty naukowe, które uzyskują pozytywne recenzje, są publikowane w jednym z czasopism, zależnie od tematyki i poziomu naukowego opracowania. O miejscu publikacji zadecyduje Komitet Programowy SMI po zapoznaniu się z treścią referatu i recenzją wstępną.

Tematyka konferencji

 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Efektywność projektów informatycznych
 • Problemy społeczeństwa informacyjnego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Klasyfikacja i analiza danych
 • Inżynieria systemów informatycznych
 • Technologie internetowe
 • E-biznes, e-commerce
 • E-learning
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Modelowanie i symulacja komputerowa.

Inne konferencje

W tym samym czasie i tym samym miejscu odbyły się dwie inne flagowe konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego:

XV edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2013). Konferencja międzynarodowa poświęcona badaniom i praktyce inżynierii oprogramowania. Jej celem jest stymulowanie badań i promocja współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi i biznesowymi oraz prezentacja prac dotyczących teorii i praktyki inżynierii oprogramowania, inicjatyw biznesowych i edukacji.

Jubileuszowa XX edycja konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR 2013). Celem Konferencji SCR jest prezentacja bieżących prac prowadzonych przez środowiska akademickie i przemysłowe w zakresie systemów czasu rzeczywistego na tle współcześnie stosowanych podejść i technologii. Poza tym jest okazją do integracji środowiska informatycznego i umożliwia nawiązanie kontaktów przedstawicieli środowisk uczelnianych i przemysłowych, reprezentowanych przez firmy działające na terenie Polski.

Uczestnictwo w SMI 2013 upoważniało do uczestnictwa bez dodatkowych opłat także w wydarzeniach dwóch wyżej wymienionych konferencji.

Sponsorzy i Patronaty

 

Dofinansowanie

VIII edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków” – SMI 2013XV edycja konferencji „Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania” – KKIO 2013 oraz XX edycja konferencji „Systemy Czasu Rzeczywistego” – SCR 2013

były dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 1064/P-DUN/2013 z dnia 24.07.2013).

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Zachodniopomorski
 • Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

Komitet Organizacyjny:

 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: dr Barbara Królikowska
 • Sekretarz konferencji: dr inż. Mateusz Piwowarski
 • Współpraca z wydawnictwami: dr hab. prof. US Kesra Nermend
 • Działania informacyjno-promocyjne, kontakt z mediami: mgr inż. Maciej Godniak, mgr Anna Worach
 • Współpraca z partnerami biznesowymi: dr Tomasz Zdziebko
 • Organizacja noclegów, cateringu i bankietów, opieka nad gośćmi zaproszonymi: dr Łukasz Radliński
 • Techniczne przygotowanie sal konferencyjnych: mgr Grzegorz Szyjewski
 • Sprawy finansowe: mgr Tomasz Komorowski
 • Korespondencja, redakcja publikacji: mgr inż. Anna Łatuszyńska
 • Strona internetowa konferencji: mgr inż. Maciej Godniak, mgr Tomasz Komorowski
 • Komunikacja w zespole: dr Karolina Muszyńska

Rada programowa

Skład Rady programowej:

 • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend(Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący
 • dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • Marco Ferretti – Presidente Consiglio Didattico Classe Ingegneria Informazione (Università degli studi di Pavia)
 • dr rer. oec. habil. Joachim Frahm (Hochschule Wismar, Niemcy)
 • Professor Larisa S. Globa, National Technical University of Ukraine „Kiev Polytechnic Institute”
 • Professor Akira Imada, Brest State Technical University, Belarus
 • dr hab. Jerzy Kisielnicki (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
 • dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • dr hab. Adam Nowicki (Politechnika Częstochowska)
 • dr hab. inż. Andrzej Piegat (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
 • dr hab. Andrzej Straszak (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
 • dr hab. Agnieszka Szewczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Dorota Witkowska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
 • nadzw. dr hab. inż. Błażej Bałasz (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
 • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Leszek A. Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Macquarie University, Sydney, Australia)
 • dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. PS Wojciech Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
 • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. Marcin Paprzycki (Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk)
 • dr hab. Izabela Rejer (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Robert Dylewski (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
 • dr Marek Hołyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 • dr inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż. Janusz Jabłoński (Uniwersytet Zielonogórski; Instytut Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.)
 • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
 • dr inż. Mateusz Piwowarski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr inż. Marek Valenta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Program

środa, 18.09.2013 r.

 • Warsztaty fakultatywne: Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania
 • Uroczyste otwarcie konferencji, Przewodniczący Komitetu Programowego prof.  Zdzisław Szyjewski / Uniwersytet Szczeciński
 • Sesja plenarna, Prowadzenie: dr hab. Jakub Swacha / Uniwersytet Szczeciński

czwartek, 19.09.2013 r.

 • Sesja panelowa: SMI 1
 • Session: Artificial Intelligence Leading: prof. Akira Imada / Brest State Technical University, Belarus
 • Wykład zaproszony w j.ang. EEG‐based Brain‐Computer Interfaces
 • Wykład zaproszony w j.ang. Intelligent Autonomous Robots
 • Duże dane – od Hadoopa przez StremInsight do Excela ‐ jak sensownie tworzyć i używać rozwiązań Big Data Tomasz Kopacz / Microsoft
 • International Requirements Engineering Board Bogdan Bereza / IREB
 • Sesje panelowe: SMI 2, SMI 3
 • Warsztaty

piątek, 20.09.2013 r.

 • Sesja panelowa: SMI 4
 • Debata
 • Sesja filadelfijska
 • Mierzalność badań: szanse i zagrożenia

 

Publikacje i materiały do pobrania

Multimedia


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/pti/functions.php on line 214