PSI 2017 – Problemy Społeczeństwa Informacyjnego

O konferencji

XX jubileuszowa edycja konferencji Problemy Społeczeństwa Informacyjnego (PSI) odbędzie się 11.05.2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. A. Mickiewicza 64 w Szczecinie.

Celem konferencji jest stworzenie forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Tematyka konferencji

 • E – społeczeństwo – wskaźniki rozwoju, infornacjonalizm, wykluczenie cyfrowe.
 • Kultura i świadomość informacyjna społeczeństwa – społeczny odbiór informatyki, społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski.
 • Dane, informacja, wiedza, mądrość, dzielenie się wiedzą.
 • Informatyk w społeczeństwie informacyjnym, telepraca.
 • Komputer – przyjaciel czy wróg (świat rzeczywisty, świat wirtualny, przestępczość komputerowa, cyberprzemoc, e-rozrywka, sztuczna inteligencja, robotyka społeczna, informatyka afektywna).
 • Fenomen internetu, społeczność internetu, media społecznościowe (mobilność, technologie multimedialne, serwisy internetowe, internet rzeczy, Big Data, spojrzenie w przyszłość).
 • Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce – edukacja informatyczna, zdalne nauczanie, e-szkoła.
 • Ekonomiczno – organizacyjne aspekty globalizacji informacji (e-biznes, e-handel, e-administracja, e-zdrowie, e-miasto, e-rozrywka).
 • Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
 • Domena publiczna, open data, usługi i aplikacje.
 • Wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Terminarz konferencji

19.02.2017 – zgłoszenie formy uczestnictwa i tytułu publikacji,

19.03.2017 – nadsyłanie artykułu przez osoby zainteresowane publikacją,

23.04.2017 – rejestracja i ostateczny termin dokonania płatności,

11.05.2017 – konferencja.

Publikacja: artykuł (20 – 25 tys. znaków), publikacja w j. polskim lub angielskim, szablon edytorski na stronie: szablon

Koszt uczestnictwa

 • publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji: 740 zł brutto
 • udział osobisty (bez artykułu): 250 zł brutto (cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, dostęp do materiałów konferencyjnych, obiad, przerwy kawowe)
 • udział z artykułem: 740 zł brutto (cena obejmuje udział osobisty oraz publikację artykułu w czasopiśmie „Studia Informatica Pomerania” (7 pkt) – po 2 pozytywnych recenzjach).

W przypadku współautorstwa artykułu, jak również w przypadku opublikowania dwóch artykułów przez jednego autora opłata rośnie o 50%, czyli wynosi 1100zł brutto. Każdy kolejny artykuł tego samego autora to kolejne 50% kwoty bazowej.

 

Wydarzenia towarzyszące

Konkursy: studencki/szkolny

Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów z różnych uczelni i kierunków studiów zapraszamy do uczestnictwa w ósmej edycji konkursów towarzyszących konferencji. Szczegóły konkursu

Organizatorzy

 • Katedra Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 • i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Instytut Otwartego Społeczeństwa, instytutOS.pl
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Zachodniopomorski
 • TechnoPark Pomerania
 • Urząd Miasta Szczecin

Komitet organizacyjny

 • dr Zbigniew Stempnakowski, przewodniczący
 • dr hab. Ewa Krok, sponsorzy, media
 • dr Grzegorz Wojarnik, publikacja naukowa
 • dr Marek Mazur, konkursy

Rada programowa

Komitet Programowy

 • zw. dr hab. Agnieszka Szewczyk – Uniwersytet Szczeciński – przewodnicząca
 • dr Tomasz Komorowski – Uniwersytet Szczeciński/Wydział Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Krzysztof Kozakowski – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 • Dominik Rozkrut – Główny Urząd Statystyczny
 • inż. Maciej Możejewski – Instytut Otwartego Społeczeństwa, instytutOS.pl
 • Marek Dymek – Urząd Miasta Szczecin
 • zw. dr hab. Adam Nowicki – członek honorowy
 • dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
 • zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • zw. dr hab. Bogdan Stefanowicz – Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
 • zw. dr hab. Andrzej Straszak – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • zw. dr hab. Lech W. Zacher – Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 • dr hab. Ewa Krok – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Marek Mazur – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Zbigniew Stempnakowski – Uniwersytet Szczeciński
 • dr Grzegorz Wojarnik – Uniwersytet Szczeciński

Publikacje i materiały do pobrania