Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania XV edycja 2013

O konferencji

W dniach 18-20 września 2013 r. w Szczecinie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zrządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się XV Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania.

Tradycyjnie tematyka konferencji dotyczyła inżynierii oprogramowania i obszarów pokrewnych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Analiza kodu źródłowego
 • Budowa aplikacji dla chmur obliczeniowych
 • Budowa aplikacji dla środowisk zwirtualizowanych
 • Budowa aplikacji mobilnych
 • Inżynieria wymagań
 • Jakość oprogramowania
 • Metody i techniki wytwarzania oprogramowania
 • Modelowanie, projektowanie i implementacja oprogramowania
 • Nowe koncepcje i technologie nauczania w zakresie inżynierii oprogramowania
 • Platformy komunikacji i współpracy programistów
 • Technologie integracji usług w procesy biznesowe
 • Współpraca biznesu z uczelniami w zakresie inżynierii oprogramowania
 • Zarządzanie inżynierią oprogramowania
 • Zarządzanie konfiguracją oprogramowania
 • Zarządzanie projektami informatycznymi.

Inne konferencje

W tym samym czasie i tym samym miejscu odbyły się również dwie inne flagowe konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego:

VIII edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków (SMI 2013). Konferencja SMI była poświęcona nowym technologiom informatycznym.

XX jubileuszowa edycja Konferencji Systemy Czasu Rzeczywistego. Celem Konferencji SCR była prezentacja bieżących prac prowadzonych przez środowiska akademickie i przemysłowe w zakresie systemów czasu rzeczywistego na tle współcześnie stosowanych podejść i technologii.

Uczestnictwo w KKIO 2013 upoważniało do uczestnictwa także w wydarzeniach dwóch wyżej wymienionych konferencji (bez dodatkowych opłat).

Sponsorzy i Patronaty

 

Dofinansowanie

VIII edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków” – SMI 2013XV edycja konferencji „Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania” – KKIO 2013 oraz XX edycja konferencji „Systemy Czasu Rzeczywistego” – SCR 2013

były dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 1064/P-DUN/2013 z dnia 24.07.2013).

Organizatorzy

Za organizację konferencji odpowiadał Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 • Dr Barbara Królikowska – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • Dr hab. Jakub Swacha – Sekretarz konferencji KKIO 2013
 • Dr inż. Marcin W. Mastalerz – Sekretarz konferencji KKIO 2013
 • Dr hab. Inż. Prof. US Kesra Nermend – współpraca z wydawnictwami
 • Mgr inż. Anna Łatuszyńska – korespondencja, redakcja publikacji
 • Dr Tomasz Łukaszewski – strona internetowa konferencji KKIO 2013
 • Dr Jerzy Marcinkiewicz – dokumentowanie obrad konferencji KKIO 2013
 • Dr Tomasz Ordyński – strona internetowa konferencji KKIO 2013
 • Dr Olga Pilipczuk – skład i redakcja KKIO 2013
 • Dr łukasz Radliński – organizacja noclegów, cateringu i bankietów, opieka nad zaproszonymi gośćmi
 • Mgr Grzegorz Szyjewski –techniczne przygotowanie sal konferencyjnych
 • Mgr Anna Worach – działania informacyjno – promocyjne, współpraca z mediami
 • Dr Tomasz Zdziebko – współpraca z partnerami biznesowymi

Rada programowa

Skład Rady Programowej:

 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński) – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak (Politechnika Koszalińska)
 • dr hab. inż. Leszek Borzemski (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary (Uniwersystet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr inż. Jakub Chabik (EBIT)
 • dr inż. Piotr Czapiewski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech (Politechnika Śląska)
 • dr inż. Włodzimierz Dąbrowski (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
  prof. dr Norman Fenton (Queen Mary, University of London)
 • dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Górski (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. inż. Adam Grzech (Politechnika Wrocławska)
 • mgr inż. Wojciech Grzybek (Heuthes, prezes)
  dr Tracy Hall (Brunel University)
 • dr inż. Bogumiła Hnatkowska (Politechnika Wrocławska)
 • dr inż. Marek Hołyński (Instytut Maszyn Matematycznych)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar (Politechnika Wrocławska)
 • dr hab. inż. Andrzej Jaszkiewicz (Politechnika Poznańska)
  prof. dr Magne Jørgensen (Simula Research Laboratory)
 • prof. zw dr hab. inż. Jacek Kitowski (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski (Politechnika Śląska)
 • prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień (Politechnika Śląska)
  prof. dr Bev Littlewood (City University London)
 • prof. dr hab. Leszek A. Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu and Macquarie University Sydney)
 • prof. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski )
 • dr hab. inż. Lech Madeyski (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Jan Magott (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • dr inż. Marcin Mastalerz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Politechnika Wrocławska)
 • dr Karolina Muszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. inż. Edward Nawarecki (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • dr hab. inż. Jerzy Nawrocki (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Marian Noga (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • prof. dr hab. Antoni Nowakowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Wojciech Olejniczak (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
 • dr hab. inż. Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
 • Wiesław Paluszyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne)
 • dr Łukasz Radliński (Uniwersytet Szczeciński)
  prof. dr Guenther Ruhe (University of Calgary)
  prof. dr Martin Shepperd (Brunel University)
 • dr Witold Staniszkis (Rodan Systems)
 • dr inż. Andrzej Stasiak (Wojskowa Akademia Techniczna)
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie)
 • dr hab. Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • prof. dr hab. inż. Leszek Trybus (Politechnika Rzeszowska)
 • dr inż. Lech Tuzinkiewicz (Politechnika Wrocławska)
 • dr inż. Marek Valenta (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • dr inż. Bartosz Walter (Politechnika Poznańska)
 • prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Janusz Zalewski (Florida Gulf Coast University)
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Program

środa, 18.09.2013 r.

 • Warsztaty fakultatywne: Post-agilism: wybór najlepszego rozwiązania
 • Uroczyste otwarcie konferencji, Przewodniczący Komitetu Programowego prof.  Zdzisław Szyjewski / Uniwersytet Szczeciński
 • Sesja plenarna, Prowadzenie: dr hab. Jakub Swacha / Uniwersytet Szczeciński

czwartek, 19.09.2013 r.

 • Sesje panelowe: KKIO EN 1, KKIO PL 1
 • Session: Artificial Intelligence Leading: prof. Akira Imada / Brest State Technical University, Belarus
 • Wykład zaproszony w j.ang. EEG‐based Brain‐Computer Interfaces
 • Wykład zaproszony w j.ang. Intelligent Autonomous Robots
 • Duże dane – od Hadoopa przez StremInsight do Excela ‐ jak sensownie tworzyć i używać rozwiązań Big Data Tomasz Kopacz / Microsoft
 • International Requirements Engineering Board Bogdan Bereza / IREB
 • Sesje panelowe: KKIO PL 2, KKIO EN 2, KKIO PL 3KKIO EN 2
 • Warsztaty

piątek, 20.09.2013 r.

 • Sesje panelowe: KKIO PL 4, KKIO EN 4
 • Debata
 •  KKIO PL 5
 • Sesja filadelfijska
 • Mierzalność badań: szanse i zagrożenia

 

Publikacje i materiały do pobrania

Multimedia


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/pti/functions.php on line 214