Informatyka w zarządzaniu I edycja 2015

O konferencji

W dniach 17-19 września 2015 r. w malowniczo położonym hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach (Promenada Gwiazd 1) odbyła się pierwsza edycja konferencji „Informatyka w zarządzaniu”.

Pomysłodawcą konferencji „Informatyka w zarządzaniu” – a zarazem przewodniczącym jej Komitetu Programowego jest doskonale znany w środowisku zarządzania projektami, były wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a obecnie przewodniczący Rady Naukowej tegoż towarzystwa, prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski z Instytutu Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego, którym od lat kieruje.

Głównym celem konferencji  „Informatyka w zarządzaniu” jest  prezentacja wyników badań naukowych z obszaru będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania informatyki i nauk o zarządzaniu, w szczególności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych do wspomagania różnych aspektów funkcjonowania organizacji. Konferencja, prócz okazji do prezentacji osiągnięć naukowych, ma stworzyć forum wymiany doświadczeń i poglądów, a także służyć nawiązywaniu kontaktów i podejmowaniu wspólnych inicjatyw, w szczególności w zakresie współpracy naukowców prowadzących prace badawcze w dyscyplinach informatyki i nauk o zarządzaniu oraz przedstawicieli biznesu.

Aktualny i multidyscyplinarny zakres tematyczny konferencji (informatyczny, ekonomiczny, socjologiczny, psychologiczny i technologiczny) pokazał mnogość zastosowań technologii komputerowych w dziedzinie zarządzania, a ponad to umożliwił skierowanie konferencji do szerokiego grona pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli biznesu różnych branż.

Wśród zaproszonych prelegentów znajdywali się wybitni przedstawiciele świata nauki specjalizujący się w dziedzinie „Informatyki w Zarządzaniu”.

Konferencja „Informatyka w zarządzaniu” pozwoliła uczestnikom zapoznać się z aktualnymi badaniami w obszarze technologii informacyjnych, zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć krajowych ośrodków naukowych.

Inne konferencje

W tym samym czasie i tym samym miejscu odbyły się również trzy inne flagowe konferencje Polskiego Towarzystwa Informatycznego:

XVII edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2015). Konferencja międzynarodowa poświęcona badaniom i praktyce inżynierii oprogramowania. Jej celem jest stymulowanie badań i promocja współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi i biznesowymi oraz prezentacja prac dotyczących teorii i praktyki inżynierii oprogramowania, inicjatyw biznesowych i edukacji.

X edycja konferencji Sejmik Młodych Informatyków (SMI 2015). Konferencja poświęcona nowym technologiom informatycznym i wykorzystaniu informatyki w zastosowaniach ekonomicznych, społecznych i biomedycznych. X edycja prowadzona była w formie prezentacji osiągnięć informatyków i ekonomistów wykorzystujących w badaniach metody komputerowe. W ramach „Panelu Młodych” doktoranci, przedstawiciele studenckich kół naukowych informatyki i laureaci ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki zaprezentowali rozwiązania problemów z zastosowaniem technologii informatycznych oraz wyniki badań naukowych.

I edycja konferencji Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej (CMEE 2015). Międzynarodowa konferencja prezentująca najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie wykorzystania metod komputerowych w ekonomii eksperymentalnej. Główne tematy konferencji: modelowanie i symulacja komputerowa, analiza i metody formalne, neuronauka poznawcza, ekonomia eksperymentalna, metody sztucznej inteligencji.

Uczestnik jednej konferencji mógł uczestniczyć w dowolnie wybranych wydarzeniach każdej z  konferencji.

Międzyzdroje we wrześniu zmieniły się w stolicę polskiej informatyki – odbyły się sesje naukowe, wykłady zaproszonych prelegentów, warsztaty i panele dyskusyjne zorganizowane w ramach czterech konferencji naukowych poświęconych informatyce.

Wydarzenia towarzyszące

18.09.2015 odbył się turniej bowlingowy o puchar Prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

19.09.2015 zainteresowani mogli wziąć udział w warsztacie: Wprowadzenie do Agile Project Management – teoria i praktyka, prowadzony przez Michała Rączkę (dyrektora działu IT mBanku, członka Project Management Institute). Tematyka warsztatu dotyczyła agilePM, zastosowania tej metodyki zarządzania projektami w praktyce, a także ą mitów na temat agile z punktu widzenia Project Managera. Warsztat został zarejestrowany w PMI i przydzielono mu: 4 PDU (CAPM/PMP) oraz 2 PDU (PMI-ACP). Część spotkania dotyczyła także certyfikacji PMI (AgilePM w organizacji, Agile Manifesto, Filary i fundamenty agilePM, Agile Project Management i Scrum, Praktyka procesu agilePM, poznanie procesu agilePM, certyfikacja PMI-ACP oraz działania Project Management Institute).

 

Sponsorzy i Patronaty

Patronat

Patronat medialny

Sponsorzy

Dofinansowanie

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

I edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu” – IwZ 2015, I edycja konferencji „Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej” (Computational Methods in Experimental Economics) – CMEE 2015, XVII edycja konferencji „Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania” – KKIO 2015 oraz X edycja konferencji „Sejmik Młodych Informatyków” – SMI 2015

były dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu związanego z realizacją zadań upowszechniających naukę (decyzja nr 530/P-DUN/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku).

Organizatorzy

 • Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – dr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Karolina Muszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Tomasz Parys (Uniwersytet Warszawski)
 • dr inż. Adam Sokołowski (Politechnika Częstochowska)
 • dr hab. prof US Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Grzegorz Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • mgr inż. Tomasz Klasa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż Marcin Mastalerz (Uniwersytet Szczeciński) – organizacja warsztatu PMI

Rada programowa

Skład Rady Programowej:

 • Przewodniczący Rady Programowej – prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Ryszard Budziński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Zygmunt Drążek (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Ludosław Drelichowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska)
 • dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska)
 • dr hab. Leszek A. Maciaszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Macquarie University Sydney)
 • dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Antoni Nowakowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Kazimierz Perechuda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz (Akademia Obrony Narodowej, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
 • dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Witold T. Bielecki (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • dr hab. prof. US Ewa Frąckiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. prof. EWSIE Marek J. Greniewski (Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie)
 • dr hab. prof. SGH Andrzej Kobyliński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. prof. US Jakub Swacha (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. inż. Jan Zych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr inż. Eryk Głodziński (Politechnika Warszawska)
 • dr inż. Marek Hołyński (Instytut Maszyn Matematycznych)
 • dr inż. Wacław Iszkowski (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
 • dr inż. Jarosław Jankowski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr Tomasz M. Komorowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Karol Kuczera (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Karolina Muszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Tomasz Parys (Uniwersytet Warszawski)
 • dr inż. Adam Sokołowski (Politechnika Częstochowska)
 • dr Witold Staniszkis (Rodan System)

Program

Czwartek 17.09.2015

 

Piątek 18.09.2015

Sobota 19.09.2015

 

Publikacje i materiały do pobrania

Multimedia


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/pti/functions.php on line 214