Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej II edycja 2016

O konferencji

W Szczecinie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zrządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 30 listopada – 1 grudnia 2016 odbyła się II edycja Konferencji Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej (Computational Methods in Experimental Economics CMEE).

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy, najnowszych osiągnięć naukowych oraz trendów w zakresie wykorzystania metod komputerowych w ekonomii eksperymentalnej.

Nowoczesne zastosowania ekonomii eksperymentalnej wymagają integracji wiedzy z dziedzin nauk ekonomicznych, informatyki, psychologii i neurologii. Wykorzystanie technologii komputerowej zwiększa możliwości przeprowadzania i analizowania wyników eksperymentów. Obecnie eksperymenty przeprowadza się z udziałem oprogramowania, które z jednej strony zapewnia interakcję z osobami uczestniczącymi w eksperymentach, a z drugiej strony daje możliwość dokładnej rejestracji ich reakcji. Metody komputerowe pozwalają na analizowanie dużej liczby danych, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie podczas eksperymentów niestandardowych metod rejestracji danych, takich jak na przykład metody stosowane w neuronauce poznawczej.

Zakres tematyczny konferencji:

 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Analiza i metody formalne
 • Teoria decyzji
 • Teoria gier
 • Neuronauka poznawcza
 • Ekonomia eksperymentalna
 • Metody sztucznej inteligencji

Konferencja pozwoliła uczestnikom na wymianę doświadczeń, podjęcie wspólnych inicjatyw oraz integrację środowisk naukowych zainteresowanych tematyką ekonomii eksperymentalnej.

Inne konferencje

W tym samym miejscu i czasie odbyła się również II edycja Konferencji Informatyka w Zarządzaniu (IwZ 2016), której celem była prezentacja wyników badań naukowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do wspomagania decyzji.

Wydarzenia towarzyszące

29 listopada 2016, o godz. 19:00 chętni prelegenci i uczestnicy mieli możliwość skorzystania z niecodziennej okazji uczestniczenia w koncercie fortepianowym laureata  XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w naszej Szczecińskiej Filharmonii (koncert kameralny).

Ogłoszenie wyników konkursu dla najlepszej książki informatycznej roku.

Sponsorzy i Patronaty

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Biuletyn PTI oraz Przegląd organizacji.

Dofinansowanie

II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu” – IwZ 2016 oraz II edycja konferencji „Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej” (Computational Methods in Experimental Economics) – CMEE 2016

były dofinansowane w ramach umowy 700/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Organizatorzy

 • Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego),
 • Katedrę Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego),
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Członkowie komitetu organizacyjnego:

 • dr inż. Anna Borawska (Uniwersytet Szczeciński) – przewodnicząca
 • dr inż. Jarosław Wątróbski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr inż. Paweł Ziemba (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • dr Mateusz Grzesiak (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Tomasz Komorowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Barbara Królikowska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Grzegorz Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Tomasz Zdziebko (Uniwersytet Szczeciński)

Rada programowa

Skład Rady Programowej:

 • Przewodniczący Rady Programowej – dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend (Uniwersytet Szczeciński)
 • Przewodnicząca Rady Programowej – dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
 • Fabio Babiloni (Sapienza University of Rome, Włochy)
 • dr hab. inż. Bolesław Borkowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • dr hab. Witold Chmielarz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Włodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Akira Imada (Brest State Technical University, Białoruś)
 • Jay Liebowitz (Palumbo Donahue School of Business, Duquesne University, USA)
 • dr hab. Andrzej Marciniak (Politechnika Poznańska)
 • dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Magdalena Osińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • dr hab. Iga Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Zdzisław Szyjewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Waldemar Tarczyński (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Tadeusz Tyszka (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • dr hab. Edward Urbańczyk (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Dorota Witkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Habib Shabazigigasari (Sayyed Jamaleddin Asadabadi University, Iran)
 • Dr hab. prof. US Tomasz Bernat (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. Zbigniew Binderman (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i
 • m. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Dr hab. prof. US Jacek Cypryjański (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. prof. UW Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. prof. US Danuta Miłaszewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. prof. UMCS Zbigniew Pastuszak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Dr hab. prof. US Andrzej Potemkowski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. prof. US Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. prof. UE Ewa Ziemba (Uniwersytet Ekonomiczny Katowice)
 • Dr hab. inż. Mariusz Borawski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
 • Dr hab. Mariusz Doszyń (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. Sebastian Majewski (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr Krzysztof Kompa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • Dr inż. Anna Borawska (Uniwersytet Szczeciński)
 • Dr inż Mateusz Piwowarski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin)
 • Dr Giovanni Vecchiato (Sapienza University of Rome, Włochy)

 

Program

Środa 30.11.2016

 • Uroczyste otwarcie konferencji, Prowadzenie: Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
 • Sesja plenarna, Przewodniczy Prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski
 • I Sesja CMEE, Metody  ekonomii eksperymentalnej – problemy teoretyczne, Sesja w języku polskim, Prowadzenie: Dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend
 • Sesja plenarna online, Aula Nowa im. Przemysława MałkaProwadzenie: Prof. nadzw. SGGW dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • II Sesja CMEE, Sesja w języku angielskim, Prowadzenie: Prof. dr hab. Iga Rudawska

Czwartek 1.12.2016

 • Sesja plenarna: Wielokryterialne  wspomaganie decyzji w systemie DSS 3.0Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Budziński
 • III Sesja CMEE: Zastosowania metod – studia przypadków i eksperymenty, Sesja w języku polskim, Prowadzenie: dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska

 

Publikacje i materiały do pobrania

Multimedia


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/pti/functions.php on line 214