Publikacje

Formy publikacji 

Zgłaszane artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w jednej z poniżej wymienionych publikacji:

1. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica* - 7 pkt.

2. Monografia w serii wydawniczej Zeszyty Rady Naukowej PTI* 5 pkt.

3. Monografia Wydawnictwa Naukowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - 5 pkt.

4. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse" - tematyka wykorzystanie ICT w finansach * - 10 pkt.

5. Annales Sectio Oeconomia UMCS - 11 pkt. (publikacja możliwa najwcześniej w 2018 roku)

6. Industrial Management & Data Systems (Inderscience)  - JCR, ISI, 25 pkt., publikacja możliwa wyłącznie dla artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje podczas pełnej procedury wymaganej przez czasopismo.

7. Expert Systems with Applications  (Elsevier) - JCR, ISI, 35 pkt., publikacja możliwa wyłącznie dla artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje podczas pełnej procedury wymaganej przez czasopismo.

* publikacja w 2016 roku

 

Warunki techniczne

Zgłaszane artykuły powinny spełniać następujące warunki:

  • długość tekstu musi przekraczać pół arkusza wydawniczego (min. 20 000 znaków typograficznych ze spacjami),
  • powinny być napisane w języku polskim (wydawnictwa 1-5) lub angielskim (wydawnictwa 1-7),
  • powinny być zapisane w formacie MS Word.

 

Szablony artykułów

Szablon Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica
Szablon Zeszytów Rady Naukowej PTI w wersji .dotx
Szablon Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Informacje dodatkowe

Arkusz wydawniczy to:

  • 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami), lub
  • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub
  • 3000 cm2 powierzchni ilustracji (np. wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów).