Program konferencji

Wydarzenia towarzyszące

Wtorek 29.11.2016

19:00

PIANOFORTE 2016/2017

Laureaci - XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
koncert kameralny, Filharmonia Szczecin

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu proszone są o kontakt mailowy z Panem dr Tomaszem Komorowskim. Dysponujemy bardzo ograniczoną liczbą biletów wstępu.

 

Program konferencji

Obrady konferencji odbywają się w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

(dojazd z centrum tramwajem linii 5 lub 7)

 

Środa 30.11.2016

 

Informatyka w Zarządzaniu (IwZ)

Computational Methods in Experimental Economics (CMEE)

9:00-9:30

Uroczyste otwarcie konferencji
Prowadzenie: Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
sala 126

9:30-11:30 Sesja plenarna
Przewodniczy Prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski
9:30-10:00 Brain computer interfaces for the industrial application of cognitive neuroscience
Prof. Fabio Babiloni, University of Rome "Sapienza"
10:00-10:15 Gamifikacja systemów informatycznych biznesu
Dr hab. prof. US Jakub Swacha, Uniwersytet Szczeciński
10:15-11:00 Praktyczne aspekty zarzadzania projektami Fixed Price w branży IT
Arkadiusz Gąsiorowski, Tomasz Łączkowski, GlobalLogic
11:00-11:30 Procesowanie zamówień przy użyciu diagramów BPMN
Mariusz Głowacki, intive

11:30-12:00

Przerwa Kawowa
hall przy sali 126
12:00-13:30 I Sesja IwZ 
sala 126

Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania
Prowadzenie: Prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński Uniwersytet Łódzki

 1. Ewa Ziemba: "Technologie informacyjno-komunikacyjne w zrównoważonym społeczeństwie informacyjnym" 
 2. Anna Kosieradzka „Miary procesów transformacji organizacji informatycznej” 
 3. Marta Jabłońska: „Social media as an online coaching tool: case study of Polish fitness trainers.” 
 4. Mieczysław Pawłowski: ” Analiza skuteczności prezentacji produktów w systemie sprzedaży B2B"
I Sesja CMEE
sala rady wydziału

Metody  ekonomii eksperymentalnej – problemy teoretyczne
Sesja w języku polskim
Prowadzenie: Dr hab. inż. prof. US Kesra Nermend

 1. Anna Borawska: Techniki neuronauki poznawczej w ekserymentach związanych z podejmowaniem decyzji"
 2. Maria Parlińska: "AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej"
 3. Łukasz Piasny: "Ekonomia obliczeniowa oparta na agentach we współczesnych procesach decyzyjnych"
 4. Mariusz Doszyń: "Studium losowości zmiennej"
13:30-14:15 Obiad
sala 126
14:15-14:45

Sesja plenarna online
Aula Nowa im. Przemysława Małka

Prowadzenie: Prof. nadzw. SGGW dr hab. Joanna Paliszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Intuition-Based Decision Making: The Other Side of Analytics
Jay Liebowitz, Harrisburg University of Science and Technology

15:00-17:00 II Sesja IwZ
sala 126

Informatyka w zarządzaniu podmiotami publicznymi i gospodarką
Prowadzenie: Prof. UE  dr hab. Ewa Ziemba Uniwersytet Ekonomiczny Katowice

 1. Witold Chmielarz, Marek Zborowski: "Mobilność w  rozwoju marketingu elektronicznego w opinii studentów Uniwersytetu Warszawskiego"
 2. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Agnieszka Kamińska, Janusz Stańczak , Andrzej Zajkowski: "Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej"
 3. Krzysztof Hauke: "Model komunikacji elektronicznej pomiędzy interesariuszami a jednostkami samorządu terytorialnego na poziomie gminy wykorzystujący technologię web 2.0"
 4. Małgorzata Nycz, Zdzisław Pólkowski: "Profil absolwenta informatyki biznesowej w kontekście wymogów rynku pracy"
 5. Karol Kuczera: "Identyfikacja ścieżek rozwojowych w oparciu o preferencje decydentów przedsiębiorstw"

 

II Sesja CMEE
sala rady wydziału

Sesja w języku angielskim
Prowadzenie: Prof. dr hab. Iga Rudawska

 1. Paweł Kuśmierczyk: "The efficiency of auctions in reducing the pension fees in Poland. The experimental study."
 2. Joanna Paliszkiewicz: "The relationship between knowledge sharing, use of social media, level of trust in organization, and organizational performance"
 3. Antonio  Guerreiro: "Information Systems/ Information Technology Business"
 4. Hossein Noori, Mohammad Soleimani: "SJUTF framework for timetabling with focus on reducing overall university costs"
 5. Habib Shabazigigasar, Akram Abbasifar, Zohre Abbasifar: "Socio-Economic Evaluating of Water Supply Policies"
 6. Jerzy Zielinski: "Artificial intelligence in power systems"

 

19:00-22:00

Uroczysta kolacja i ogłoszenie wyników konkursu dla najlepszej książki inf. roku

Restauracja Ładoga

16:00-17:30 Posiedzenie Rady Naukowej PTI
   
Czwartek 1.12.2016
9:30-10:00 Sesja plenarna
sala 126
9:30-10:00

Wielokryterialne  wspomaganie decyzji w systemie DSS 3.0 
Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Budziński

10:00-11:30

III Sesja IwZ
sala 126

Metody i technologie informatyczne w zarządzaniu
Prowadzenie: dr hab. Ewa Krok, Uniwersytet Szczeciński

 1. Ewa Frąckiewicz: "Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw" - referat zaproszony
 2. Paweł Lula: „Metody pomiaru podobieństwa pomiędzy symbolami złożonymi uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej” 
 3. Tomasz Parys: „Bariery zastosowania technologii mobilnych oraz ich ważność w ocenie użytkowników indywidualnych”
 4. Helena Dudycz: „Badanie systemu informatycznego wspomagającego analizę danych finansowych. Wstępna analiza wyników”
 5. Grzegorz Szyjewski: Piotr Niemcewicz „Technologia chmurowa usług typu PAAS w realizacji projektów informatycznych”
 6. Łukasz Krawiec: "Porównanie walidatorów do badania dostępności stron WWW"
11:30-11:45 Przerwa kawowa
hall przy sali 126
11:45-13:30 IV Sesja IwZ
sala 126

Informatyka w zarządzaniu projektami
Prowadzenie: Prof.dr hab. Inż.  Cezary Orłowski Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk

 1. Anna Kaczorowska: „Metodyczne zarządzanie projektami ICT”
 2. Aleksandra Radomska-Zalas: „Specyfika realizacji projektów informatycznych”
 3. Rafik Nafka: "Application of Linear Programming to Solve Project Management Problems" 
 4. Liliana Szewc: „Ontologie ram projektowych jako narzędzie wspomagające decyzje komitetów sterujących”
 5. Katarzyna Ossowska: “Projektowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem języka korzyści”

 

III Sesja CMEE
sala rady wydziału

Zastosowania metod – studia przypadków i eksperymenty
Sesja w języku polskim
Prowadzenie: dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska

 1. Marek Kannchen: "Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP"
 2. Luiza Fabisiak, Karina Szczypiór-Piasecka: "Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego"
 3. Jacek Cypryjański: "Identyfikacja zachowań nabywców na aukcjach internetowych typu „kup teraz”"
 4. Halina Tańska: "Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego I społecznego w społeczeństwie informacyjnym"
13:30-13:45 Zakończenie konferencji
sala 126
13:45-14:45 Obiad
sala 126