Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Zapraszamy do udziału w konferencjach naukowych


Konferencja międzynarodowa

Konferencja krajowa

Konferencje Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej (Computational Methods in Experimental Economics CMEE)  i Informatyka w Zarządzaniu
organizowane są przez Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Instytut Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedrę Systemów Informacyjnych Zarządzania (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

 

Pobierz ulotkę konferencyjną

 

Zachęcamy do pobrania ulotki konferencyjnej, w której zostały zamieszczone najważniejsze informacje o odbywających się konferencjach.

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu” – IwZ2016, II edycja konferencji „Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej” (Computational Methods in Experimental Economics) – CMEE 2016,

są finansowane w ramach umowy 700/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

 

Rejestracja

Rejestracja na Konferencje jest już otwarta!