No front page content has been created yet.

We invite you to participate in scientific conferences


National conference

International conference

SCIENTIFIC CONFERENCES
organized by the West Pomeranian Branch of the Polish Information Processing Society, the Institute of IT in Management (Faculty of Economics and Management, University of Szczecin), the Chair of Management Information Systems (Faculty of Management, University of Warsaw), Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and University of Economics in Katowice.

 

 

Download the conference leaflet

 

Download the conference leaflet.

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

II edycja konferencji „Informatyka w Zarządzaniu” – IwZ2016, II edycja konferencji „Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej” (Computational Methods in Experimental Economics) – CMEE 2016,

są finansowane w ramach umowy 700/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.